Søg støtte

Søg

Bornholm redder stadig liv

Denne baggrundsrapport går tæt på resultaterne af "Bornholm redder liv" 10 år efter, indsatsen blev igangsat.
Download PDF

Almindelige menneskers indsats er afgørende, når nogen falder om med hjertestop. I årene før 2008, var der på Bornholm ingen, der overlevede et hjertestop uden for hospital. På den baggrund blev der i samarbejde mellem TrygFonden, Region Hovedstaden, Bornholms Hospital og TV 2/Bornholm i 2008 igangsat en indsats.

Indsatsen resulterede i øget indsats fra lægfolk og øget overlevelse ved hjertestop uden for hospital både umiddelbart efter indsatsen og to år efter dennes afslutning

For at følge op på den medicinske forsknings lovende resultater og undersøge, hvad der ligger til grund for en eventuel adfærdsændring blandt lægfolk, bad TrygFonden NIRAS om at foretage en antropologisk undersøgelse.

Denne baggrundsrapport fra 2018 præsenterer resultaterne af denne undersøgelse og bygger på et antropologisk casestudie, som NIRAS’ antropologiske team gennemførte på Bornholm i maj 2015.