Søg støtte

Søg

Hej Pårørende

Pårørende til patienter i det danske sygehusvæsen kan og vil spille en langt mere aktiv rolle. Det viser en landsdækkende undersøgelse.
Download PDF

Når et familiemedlem eller en god ven bliver patient på et dansk sygehus, vil vi ikke bare nøjes med at komme med chokolade og blomster. Vi vil gøre mere - og det kan forbedre behandlingen.

Den pårørende kan sammen med patient og sundhedspersonale opnå endnu bedre forståelse for patientens samlede situation. Det kan føre masser af godt med sig. Patienten bliver mere tryg, behandlingen bliver mere kvalificeret, og opfølgningen bliver bedre.

Der er dog masser af potentiale for at inddrage de pårørende endnu mere.

Knap halvdelen af de pårørende oplever sig ikke lyttet til eller inddraget af sundhedspersonalet, når deres nærmeste er indlagt. Til gengæld har velforberedte pårørende en bedre oplevelse med sundhedsvæsenet end uforberedte pårørende.

Download rapporten "Hej pårørende - Pårørende på spring" om pårørendes inddragelse i behandlingen. Du kan også læse en gennemgang af det bagvedliggende fakta og evidens samt to nye rapporter om henholdsvis besøgstider på de danske sygehuse og en retorisk analyse af sygehusenes websites henvendt til pårørende.