Søg støtte

Søg

Pres og stress

Skolen og det trygge klassemiljø

Flere end halvdelen af eleverne i 9. klasse føler, at krav og forventninger til præstationer og karakterer giver bekymringer og pres. For nogle er presset uoverskueligt stort.
Download PDF

De fleste børn og unge er en del af mange positive fællesskaber, og for størstedelen danner skolen ikke kun ramme om læring, dannelse og udvikling men også om stærke venskaber og mange positive oplevelser gennem det meste af barndommen. Men skolen er også et sted, hvor børn og unge oplever krav og forventninger om progression og præstation. Det skaber et pres hos mange, som for nogle føles uoverskueligt stort.

Mange børn og unge har en forestilling om, at kun toppræstationer i skolen er adgangsbilletten til et voksenliv, der er værd at leve. Det lægger et unødigt stort pres på vores børn og unge.

Derfor sætter TrygFonden og Børns Vilkår i en stor undersøgelse fokus på, hvordan pres og stress opleves af børn og unge. Denne rapport er den anden i rækken om pres og stress - her med særligt fokus på det, børn og unge fortæller om pres og stress i skolen.

Rapporten er en del af partnerskabet ’Fra Udenforskab til Indenforskab’ mellem TrygFonden og Børns Vilkår, der fokuserer på positive fællesskaber. Rapporten henvender sig til fagpersoner i og omkring grundskolen samt politikere og beslutningstagere. Den har til formål at formidle børn og unges perspektiv på det pres, som de føler.