Søg støtte

Søg

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager, 52 år

Stem på mig, hvis du vil have en dobbelt så høj medlemsbonus udbetalt - og endnu flere fordele som medlem af TryghedsGruppen.

Vil du gerne have dobbelt så høj medlemsbonus udbetalt?

Som kunde hos TRYG eller ALKA forsikring er du automatisk medlem af Tryghedsgruppen og dermed medejer af en samlet opsparing på 47 mia. kr. De penge tilhører dig og de øvrige forsikringskunder. Det er altså en fælles opsparing, som vi medlemmer af Tryghedsgruppen råder over.

Som forsikringskunde kan du her til valget stemme på de kandidater, der skal repræsentere dine interesser og beslutte, hvad der skal ske med de 47 mia. kr.

Ønsker du derfor en dobbelt så høj medlemsbonus udbetalt, så kan du med fordel stemme på mig. Jeg vil nemlig arbejde for en fordobling af de årlige bonusudbetalinger, lavere forsikringspræmier og fortsatte donationer til tryghedsskabende formål.

Stem derfor på mig, hvis jeg på dine vegne skal arbejde for, at en betydelig større andel af de opsparede midler skal kommer os medlemmer til gode.

På forhånd tak 😊.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

TryghedsGruppen er medlemmernes forening - akkurat som i den lokale sportsforening. Når vi medlemmer er organiseret i én fælles forening, får vi en markant stemme, der kan flytte noget hos forsikringsselskabet TRYG. På den måde skaber vi sammen de bedste forsikringsforhold for os selv 😊.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

En stor ejerandel af TRYG-forsikring er vigtig for TryghedsGruppen, fordi et ejerskab på mere end 50% giver (os) kunderne afgørende indflydelse på, hvordan TRYG-forsikringsselskabet skal drives. Og dermed også direkte indflydelse på, hvilke forsikringer, vi som kunder tilbydes og hvad de skal koste.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Det er essentielt at TrygFonden (via TryghedsGruppen) fortsat yder donationer til tryghedsskabende projekter som hjertestartere, livreddere og andre positive formål, fordi tryghed er kernen i et godt liv ❤️.

Lidt om mig selv

Jeg har bred erfaring med arbejdet som repræsentantskabsmedlem og er bl.a. medlem af Velliv's repræsentantskab (tidl. Nordea Liv og Pension) ligesom jeg sidder i repræsentantskabet hos AURA energi. Desuden har jeg god økonomisk indsigt via min erhvervserfaring som indkøbsdirektør i flere virksomheder. Personligt er jeg 51 år og bor i Hørning ved Århus med min hustru og 2 børn.

Andre kandidater

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år