Søg støtte

Søg

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Vi skal passe godt på os selv og hinanden - og sammen sikre lokale og nationale tryghedsprojekter, der gør en forskel for vor fælles fremtid

Jeg bor i Grenaa på Djursland sammen med min mand Per. Vi har tre voksne drenge og fire skønne børnebørn. Jeg er født og opvokset i Viborg, hvor jeg i dag har min gang i Regionshuset.

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil bruge tid og kræfter på at understøtte Trygfondens vigtige indsats for tryghed og trivsel.

Jeg er et engageret og aktivt foreningsmenneske, som i 12 år har været kommunalpolitiker i Norddjurs. Det har jeg nu “byttet” med en plads i regionsrådet i Region Midtjylland, hvor jeg er formand for Udvalget for nære sundhedstilbud, hvilket er godt i tråd med TrygFondens arbejde.

Jeg vil prioritere både store og små lokale tryghedsprojekter til gavn for ensomme og utrygge ældre og de mange børn og unge, der mistrives. Vores udsatte borgere og geografisk udsatte områder, har behov for at vi gør mere for at sikre tryghed og trivsel. Jeg brænder for at bruge min energi og erfaring på dette.
Det gælder vores fælles fremtid.

Det er vigtigt at
- alle føler sig trygge og trives
- der er plads til støtte til både store og små initiativer og samarbejder
- relevant forskning prioriteres
- TrygFondens indsats og resultater synliggøres
- TrygFondens medlemmer fortsat får udbetalt bonus

Udover at være udvalgsformand sidder jeg bl.a. i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Randers og for Erhvervshus Midtjylland.

Jeg har arbejdet som politisk konsulent i fagbevægelsen og på handicapområdet, med undervisning, uddannelse og projektarbejde og som leder af et videncenter på handicapområdet.

Jeg brænder for at få mulighed for at bruge min energi, min erfaring og mine kræfter til gavn for TrygFondens fornemme indsats og resultater.

Jeg håber meget, du vil stemme på mig ❤️

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

TrygFondens medlemmer er fundamentet for Tryg. Repræsentantskabet skal varetage medlemmernes interesser, herunder også udbetaling af bonus. Medlemmerne skal være tilfredse og opleve udbytte af medlemskabet. Og de skal have mulighed for indflydelse. Også derfor stiller jeg op til repræsentantskabet.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet er trygt, fordi det er medlemmerne, der har dannet TryghedsGruppen. De kan og skal være med til at skabe de allerbedste forsikringsbetingelser for Tryg og Alkas kunder. Det er en god ambition at ville skabe verdens bedste forsikringsselskab. Det kan TryghedsGruppen, som største aktionær i Tryg understøtte.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden gør en særdeles vigtig og samfundsnyttig indsats både lokalt og nationalt. Tryghed og trivsel er et vigtigt fundament for alle. Alle skal kunne føle sig trygge og trives. Vi kan være stolte af TrygFondens indsats.

Hjerteløbere

TrygFondens hjerteløberordning er unik. Hjerteløberne redder liv igen og igen. Hjerteløberordningen skal fortsat udvikles og synliggøres til stor livsgavn for os alle. Hjerteløberne er et super eksempel på, at “sammen skaber vi tryghed”.

Børn og unges trivsel

Al for mange børn og unge trives ikke. Den nationale sundhedsprofil viser også klart dette. Psykiske problemer og ensomhed er stigende med stor konsekvens for børn og unges tryghed og trivsel. Det skal vi gøre noget ved.

TrygFondens strategi ”Sammen skaber vi tryghed”

Fællesskaber og samarbejde er afgørende for at skabe resultater. Vi skal passe godt på hinanden. Trygheden spreder sig, når vi står sammen. Derfor skal vi prioritere fællesskaber og samarbejde højt.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

TrygFonden skal agere bæredygtigt. Bæredygtige investeringer i tryghed og trivsel har nemlig afgørende betydning for vor fælles fremtid og bidrager til at indfri FNs verdensmål. Det samme gælder klimavenlige projekter. Vi skal investere klimavenligt for både nutidens og fremtidens skyld.

Mere medlemsbonus

Medlemmer af Tryghedsgruppen skal fortsat have udbetalt bonus. Størrelsen skal afhænge af, hvordan det går Tryg.

Akut indsats

Det akutte beredskab i regionen med akuthospitaler, ambulancer og lægebiler er med til at redde liv. Det er hjertestartere og hjerteløbere også. Begge dele er en meget vigtig investering i at skabe tryghed for borgerne - og samarbejde om at redde liv. Vi skal prioritere akutområdet højt.

Forebyggelse

Vi skal have fokus på forebyggelse som et af nøgleordene, når vi taler om et godt, langt og sundt liv. Investering i forebyggelse er vigtig og forskningen har en afgørende rolle. Forskning i, hvad der virker, bidrager til at skabe tryghed for borgerne. Der er i dagligdagen mange gode og forskellige råd om, hvad der virker. Den forskningsbaserede viden om, hvad der virker, er vigtig i dette mylder af gode råd. Derfor er det vigtigt at investere i forskning.

Forsikringer er også forebyggelse

Forsikringer er med til at skabe tryghed og forebygge utryghed. De er en vigtig garanti for, at det ikke ender i en katastrofe, hvor man må gå fra hus og hjem, hvis skaden sker.

Andre kandidater

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

60 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

59 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

62 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

63 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

28 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

57 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

42 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

45 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

68 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

46 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

38 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

46 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

23 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

63 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

47 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

43 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

40 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

36 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

67 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

56 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

79 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

45 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

59 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

60 år