Søg støtte

Søg

Emil Holst Malmberg

Revisor, 24 år

"Det virker altid umuligt indtil det er gjort."

Tryg skal som markedsleder turde vise vejen, det arbejde vil jeg bidrage til.

Mit navn er Emil Holst Malmberg. Jeg er 23 år og bor på Aarhus Ø.

Jeg arbejder til daglig som revisor og har den vej igennem en sund økonomisk tilgang til drift, investeringer og omstilling. I mit daglige virke berører jeg mange forskellige problemstillinger og assisterer med løsninger. Som revisor deltager jeg løbende i strategiarbejde. Dette giver forudsætninger for at bidrage positivt til at sætte den gode retning for Tryg og TryghedsGruppen.

Tryg og TryghedsGruppen har en nøglerolle i det danske samfund som det største forsikringsselskab på markedet. Jeg ønsker at være de unges stemme og bidrage til diversiteten i repræsentantskabet, således at Tryg kan beholde positionen som markedsleder og den vigtige rolle i det danske samfund.

Jeg håber på at få din tillid til at bidrage positivt til udviklingen af Tryg og TryghedsGruppen!

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Det er for mig som forsikringstager, og derved medlem af TryghedsGruppen, vigtigt at vide, at overskuddet fra mine forsikringer går til gode formål. Gode formål, som vi som medlemmer selv er med til at bestemme over i en demokratisk proces.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet omkring Tryg er bygget op efter tankerne fra den danske andelsmodel og er derfor helt unik. Som medlem har man derfor en helt enestående mulighed for medbestemmelse. TryghedsGruppen har en nøglerolle i det danske samfund og bidrager med midler fra ejerskabet i Tryg til samfundet med hjertestartere, hjerteløbere, kystlivvagter og meget mere. Det gode arbejde synes jeg skal fortsætte, hvorfor jeg mener, at det nuværende ejerskab skal bibeholdes.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Jeg mener, at TrygFondens arbejde er vigtigt for det danske samfund. Hjertestartere og hjerteløbere bidrager på dagsbasis til, at der reddes liv. Hver sommer nyder millioner af danskere og turister godt af kystlivredderne, som skaber tryghed på de danske strande. Jeg synes, det er vigtigt, at TrygFondens gode initiativer fortsætter, og at initiativerne udbygges til at omfatte alle de steder, hvor det giver mening, at TrygFonden bidrager til øget tryghed.

Sammensætningen af repræsentantskabet

Jeg synes, at det er vigtigt, at repræsentantskabet på bedst mulig vis repræsenterer mangfoldigheden blandt TryghedsGruppens medlemmer. Jeg mener derfor, at det er vigtigt, at der vælges en god blanding af unge som gamle, mænd som kvinder og med forskellige baggrunde og forudsætninger.

Børn og unges trivsel

TrygFondens strategi er "sammen skaber vi Tryghed". Med stigende mistrivsel blandt børn og unge føler jeg derfor et stadigt stigende behov for, at der sættes fokus på emner som ensomhed, angst, stress, øget forventningspres og mange, mange flere udfordringer, som TrygFonden i mine øjne kan bidrage til at løse.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Som forsikringsselskab har Tryg investeret hele 86,5 milliarder kroner i aktier, anparter og obligationer. Jeg mener, at Tryg har en forpligtelse overfor fremtidige generationer til at sørge for, at pengene fra disse investeringer overvejende går til bæredygtige og klimafremsynede projekter.

Andre kandidater

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år