Søg støtte

Søg

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder, 57 år

Jeg vil arbejde for at styrke medlemsdemokratiet, sikre konkurrencedygtige priser og mest mulig sundhed og tryghed for de uddelte midler.

Jeg er 56 år, er gift og har to voksne piger, som henholdsvis er uddannet pædagog og cand.scient.adm og 2 børnebørn, som begge går i skole og spiller håndbold i fritiden.Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden 2003 arbejdet i Arbejdsmarkedsafdelingen i Grenå og Randers Kommune samt Familieafdelingen i Randers Kommune.Til daglig arbejder jeg som udviklingsvejleder på Jobcenter Randers, hvor jeg understøtter borgere i at komme tættere på arbejdsmarkedet, uddannelse eller få mere livskvalitet i hverdagen. Det er vigtigt for mig i arbejdet med borgeren at etablere et tillidsfuldt samarbejde, hvor ordentlighed og respekt for borgerens livssituation er i højsædet.Ordentlighed, respekt og tillid er det, der beskriver mig som person både i mit privatliv, arbejdsliv og i mit frivillige arbejde som bl.a næstformand i Red Barnets lokalafdeling i Randers.

Jeg trives bedst, når jeg yder noget og er med til at skabe udvikling og kan se resultater af min indsats, og derved er med til at gøre en forskel for nogen.

Jeg har altid dyrket frivilligt arbejde og har haft poster i forskellige bestyrelser som næstformand, medlem og er pt. sekretær i Tyrkisk Kulturcenter, Randers.For mig er TryghedsGruppen en stor familie, hvor vi passer på hinanden. Det gør vi ved at være medlem og herigennem støtte de mange relevante og gode projekter, som TrygFonden er med til at realisere.

Den betydningsfulde tryghed, som bliver skabt for vores børn, unge, voksne og ældre borgere i deres hverdag er også et resultat heraf. Vi støtter fællesskabet, omfavner bredt og godt og skaber sammenhæng mellem overgangene fra barn, ung, voksen og den ældre.

Og det er lige præcis det, jeg er tilhænger af, og som jeg mener giver mening og er relevant at arbejde med.

Jeg vil gerne være med til at inspirere, styrke og via beslutninger realisere endnu flere tiltag til gavn for så mange som muligt.

Tryghed og trivsel er grundelementer i god livskvalitet, og det vil jeg meget gerne arbejde for.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Forsikringstagerne skal opleve, at de får udbytte af at være en del af TryghedsGruppen via bonus og ved, at trygheden i Danmark forbedres. Det er vigtigt at styrke medlemsdemokratiet gennem åbenhed, involvering og optimale vilkår for medlemmerne. Medlemmerne skal føle, at de er med til at gøre en forskel. Det er vigtigt at drive organisationen bæredygtigt, og at der derved er en fornuftig balance mellem bonusudbetaling og donation via TrygFonden. At der er øje for medlemmernes interesser.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

TryghedsGruppen er igennem TrygFonden med til at at skabe og styrke trygheden for alle i Danmark. For mig er det ligeledes nødvendigt med tryghed i at være medlem af et forsikringsselskab, som jeg kan få hjælp hos, når behovet opstår. Et godt og solidt forsikringsselskab, hvor der er gennemsigtighed, høj medlemsservice er vigtige grundelementer. TryghedsGruppen udgør med sit ejerskab af Tryg et stærkt fundament for det vigtige arbejde, de skaber sammen og ikke mindst igennem TrygFonden.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden løfter et vigtigt og højst relevant socialt ansvar i Danmark. TrygFondens meget brede arbejde, såsom forskning, vidensbaserede projekter og langsigtede løsninger er uundværligt i dagens Danmark, hvor mistrivsel og ensomhed er nogle af de store udfordringer, som mange befinder sig i. TrygFonden følger uden tvivl udviklingen i samfundet meget tæt og støtter forebyggende indsatser og er også selv initiativtager. Det synes jeg er godt, vigtigt og værdifuldt. Indsatser ingen kan undvære.

Tryghedsskabende aktiviteter

Jeg er stolt og glad over at være medlem af TryghedsGruppen og som en del af Tryg-familien at være med til at styrke trivsel, sundhed og sikkerhed for alle aldersgrupper i Danmark. Jeg vil ikke pege på en bestemt gruppe eller et bestemt initiativ. Jeg mener, det er vigtigt og afgørende at favne bredt, da der er behov for forebyggende initiativer i forhold til både børn, unge, voksne og ældre. Igennem tryghedsskabende initiativer skal vi forebygge udsathed inden for alle disse grupper.

Andre kandidater

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år