Søg støtte

Søg

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem, 49 år

"Alle har ret til et trygt liv - og tryghed, det skaber vi sammen!”

Mit navn er Fatma Øktem. Jeg er 49 år og bor i Aarhus.

Frem til 1. november 2022 var jeg i to perioder medlem af Folketinget.
Jeg har bl.a. tidligere arbejdet som redaktør og studievært for dk4, projektleder og konsulent for SIC-fonden og kulturformidler i Ikast. Jeg har i 2018 bestået en MBA i London.

Jeg genopstiller, da jeg ønsker at forsætte mit arbejde med at sikre forsikringstagernes interesser mest muligt og samt at bidrage til at skabe størst mulig tryghed for danskerne. Det er vigtigt for mig, at der er gennemsigtighed i ledelsen, og at de investeringer, der fortages, foretages i bæredygtige og miljømæssigt ansvarlige virksomheder.
Vi lever i et af de rigeste og mest demokratiske samfund i verden. Derfor har vi også et ansvar for dem, der står udenfor fællesskabet. Desværre oplever vi, at flere og flere føler sig utrygge. Det er børn og unge, der mistrives og har ondt i livet - endda selvom de kun lige er sprunget ud i det. Det gælder også voksne og ældre mennesker, der føler sig ensomme, fordi de ikke føler, at der er plads til dem eller behov for dem længere.

Tryghed kommer i mange former alt efter, hvor man befinder sig i sin tilværelse. For mig er det en stor tryghed at vide, at der er et stærkt fællesskab, der rækker ud til alle, uanset hvor man står i sit liv.
Derfor ønsker jeg at forsætte mit arbejde for at de projekter, som TrygFonden støtter, er forskelligartede. Det er vigtigt, at alle de ildsjæle, vi har rundt omkring i Midtjylland, kan sende en ansøgning og få støtte til deres gode ideer og uvurderlige arbejde - uden at der nødvendigvis er store og professionelle aktører indover.

TrygFonden støtter hver dag mennesker til et bedre og tryggere liv, f.eks. med hjertestartere – bedre overlevelse og med redningskranse – tryggere havne og vandkanter. TryghedsGruppen arbejder for et sundere samfund, hvor der er plads til alle.
Med din stemme vil jeg arbejde for, at flest mulige mennesker i hverdagen mærker det.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemmernes rolle er at varetage og sikre fortsat ejerskab af Tryg, Alka og sikre, at investeringerne foretages i socialt og miljømæssigt ansvarlige virksomheder.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Det er vigtigt, at TryghedsGruppen sikrer fortsat ejerskab af Tryg.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TryghedsGruppen skal forsætte arbejdet for et sundere og tryggere samfund, hvor der er plads til alle. Kendskabet til TrygFonden skal udbredes.

Andre kandidater

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

69 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år