Søg støtte

Søg

Ferdinand Rendebo Jepsen Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør, 65 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Vejen Kommune


Jeg vil gå ind i arbejdet for, at TrygFonden understøtter de frivillige i samfundet, og fokus på bonusudbetalinger prioriteres. 

Mit navn er Ferdinand Rendebo Jepsen og jeg er 64 år. Jeg er gift med Anne Mette på det 39. år, og vi har 2 børn, der bor med deres familier henholdsvis i Kolding og København. Det er blevet til 3 børnebørn.

Jeg arbejder som fililadirektør i Danske Bank, Vejen, hvor jeg har været direktør i 25 år.

Sideløbende med mit job har jeg deltaget og deltager i forskellige velgørenhedsaktiviteter.

Mit arbejdsliv har formet sig som følgende:

1. Jeg er uddannet i Danske Bank koncernen, hvor jeg har været ansat i 43 år.
2. Jeg har været beskæftiget med ledelse gennem de seneste 31 år
3. Jeg har deltaget i rådgivning af stort set alle segmenter af kunder. Både erhvervs- og private kunder
4. Sideløbende med mit job har jeg uddannet mig bredt inden for ledelse, strategi, finansiering mv.

Foruden jobbet i banken har jeg været involveret og er fortsat involveret i:

- Bestyrelsesarbejde i Kræftens Bekæmpelse
- Vejen Rotary - herunder i Velgørenhedsudvalg
- Frivillighuset - Vejen
- Fonden Vita (center for socialt arbejde)
- Stafet for Livet.
- Diverse ad hoc udvalg

Jeg vil arbejde for, at TryghedsGruppens almennyttige værdier vil gå i forening med forretningsmæssig sund fornuft, hvor etikken har høj prioritet.

Jeg vil gå ind for at sikre de demokratiske processer i TryghedsGruppen.

Jeg er af den holdning, at det er vigtigt at have respekt for det samfundssind TrygFonden efterhånden fylder og jeg vil arbejde for, at denne plads fortsat følger med udviklingen i vores samfund.

Endvidere vil jeg også arbejde for vigtigheden i, at TryghedsGruppen er langtidsinvestor i Tryg og her får indflydelse på, at der fortsat udbydes attraktive forsikringer til medlemmerne.

Mottoet: "Vi er fælles om et trygt Danmark" passer fint ind i arbejdet for frivilligheden, som skal understøttes, da det giver sidegevinster med at realisere potentialet i de enkelte mennesker, socialt samvær etc.

Slutteligt vil jeg arbejde for, forsikringskunderne får bonusudbetalinger.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Det er imponerende at se den store stigning i medlemmernes deltagelse i afstemning omkring Repærsentantskabet. For mig vidner det om, at strukturen omkring den demokratiske proces er rigtig god og kun kan understøttes. Ved fortsat understøtning af de demokratiske processer vil foreningsejerskab skabe stor synergi og give sammenhængskraft for strategierne og værdisættet.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Jeg sympatiserer med, at TryghedsGruppen har et langt perspektiv i ejerskabet af Tryg og denne vej skaber god indtjening, således at det også giver mulighed for at efterleve de 5 værdivalg. Efter reduktion af ejerandelen i Tryg ved seneste opkøb finder jeg det naturligt, at TryghedsGruppen får genskabt ejerandelen på mere end 50 %. Denne strategi giver en god understøtning af TryghedsGruppens værdisæt.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden har gennem årene oplevet at have fået et særdeles stærkt "brand", og aktiviteterne har passet rigtigt fint ind i "tidens ånd". Kendskabet og eksponeringen af TrygFonden er efter min mening sket med stor professionel profil. Uden at jeg kan kommentere med fuld autoritet, så vil jeg finde det naturligt, at en mere lokal/regional synliggørelse vil have gavn for alle parter.

Frivilligt arbejde

Særlig opmærksomhed fra min side er de mange frivillige i vores samfund. Understøtning af frivilligt arbejde vil, efter min mening, også passe godt ind i mottoet: "Vi er fælles om et trygt Danmark". Ligeledes mener jeg, at frivilligheden giver mange sidegevinster som udløsning af potentialet i mennesker, socialt samvær, samarbejde, arbejdet med noget, som giver mening etc.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Der kan ikke herske tvivl om, at bæredygtighed er og bliver en af de helt store drivkrafter. Skal der bidrages til en bæredygtig udvikling i samfundet , så kan investering i porteføljer og aktiviteter med bæredygtige temaer gavne. Dette vil også skabe en synlighed og opbakning fra TryghedsGruppens side.

Andre kandidater

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år