Søg støtte

Søg

Jens Winther Jensen

Læge og direktør, 54 år

TrygFonden hjælper frivillige med at træde til og gøre en forskel, når nogen er i nød. Jeg stiller op - for at træde til og gøre en forskel.

Jeg hedder Jens Winther Jensen.

TrygFonden hjælper os blandt andet med at træde til og gøre en forskel, når nogen er i livsfare. Jeg stiller op til TryghedsGruppens repræsentantskab - fordi jeg gerne vil træde til og gøre en forskel.

Jeg er læge og bor i Aarhus med min kone og tre børn. Til daglig er jeg direktør for regionernes kvalitetsudviklingsprogram, der laver viden til at skabe et bedre sundhedsvæsen. Jeg er tidligere formand for Lægeforeningen og er Master of Public Health fra Harvard University. Det er kompetencer, jeg har brugt de sidste år i TrygFondens Bevillingsudvalg.

Som repræsentant vil jeg arbejde for, at TrygFonden kan fortsætte arbejdet til gavn for trygheden i Danmark. I en tid med blandt andet krig i Europa, usikkerhed om økonomien og i coronaepidemiens skygge, er det vigtigt at have fokus på børn og unges trivsel og fællesskaber for alle.

Som læge ligger det mig særligt på sinde, at TrygFonden bidrager til, at vi som medborgere kan træde til, når nogen er i nød som f.eks. ved hjertestop og stroke.

Etik og værdier er centrale i TryghedsGruppens strategi og ejerskabspolitk for Tryg. Forsikringerne skal have høj værdi for brugerne. Det betyder også, at Tryg skal være samfundsansvarlige, f.eks. når nye markeder udvikles som på velfærds- og sundhedsområdet. Jeg vil arbejde for at bevare en bonus - det er et godt signal, at når det går godt i vores forsikringsselskab Tryg, så er der bonus til medlemmerne. Det skal vi holde fast i.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

TryghedsGruppens medlemsdemokrati er unikt og skal fastholdes og udvikles. Bonus og ikke mindst TrygFondens aktiviteter er centrale for mange medlemmer. I Midt-, Vest- og Østjylland kan vi med det regionale råds arbejde komme endnu tættere på medlemmerne og fokusere på det, som vi lægger vægt på sammen. For at understøtte denne udvikling er der afsat 30 mio. kr. mere end sidste år til regionale aktiviteter. Medlemmer skal kunne tilkendegive, hvor de mener indsatsen, skal fokuseres.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet af Tryg skal give værdi for medlemmerne af TryghedsGruppen. Det indebærer forsikringer af høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. Som Nordens største forsikringsselskab har Tryg et særligt samfundsansvar for en bæredygtig udvikling, når nye markeder udvikles som på velfærds- og sundhedsområdet.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Som læge ligger det mig særligt på sinde, at TrygFonden bidrager til, at vi som medborgere kan træde til, når nogen er i nød - psykisk såvel som fysisk. Jeg vil arbejde for, at TrygFonden kan fortsætte indsatsen til gavn for trygheden i Danmark. Det er vigtigt at have fokus på børn og unges trivsel, fællesskaber og mulighed for, at mange kan hjælpe til ved akutte situationer som f.eks. hjertestop og stroke.

Børn og unges trivsel

Børn og unges trivsel er i særlig grad truet i disse år. Med tre børn i alderen 10-17 år mærker jeg de forventninger, som børn i dag stilles overfor. TrygFonden skal sætte ind med stærke partnerskaber og fokus på forandringer i børn og unges hverdag. Der er brug for større forståelse af udfordringerne og hvad, der kan gøres. Og så skal vi have reduceret forbruget af cigaretter og alkohol i hele samfundet - og hjælpe vores børn og unge ved at skabe en ny kultur i Danmark med mindre druk og røg.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

At skabe en bæredygtig udvikling er en af vores tids vigtigste udfordringer. Som samfundsaktører skal TryghedsGruppen og Tryg have bæredygtighed som et grundlæggende pejlemærke i alle deres aktiviteter.

Akut indsats

Ved akut sygdom har vi brug for hjælp og TrygFonden skal hjælpe os med at kunne træde til, når nogen er i nød, som f.eks. i hjerteløberordningen. Tidlig indsats er afgørende, og de fleste kan lære at gøre en forskel og træde til hurtigt. Ved stroke er en tidlig indsats og reaktion på symptomerne særligt vigtige for at nå den behandling, der kan rede patienten fra et invaliderende handikap.

Fællesskaber

Vi vil allesammen gerne være en del af noget. Desværre er ensomhed stadig mere udbredt og rammer tilmed skævt i befolkningen, så de svagest stillede har endnu mere at kæmpe med. Det viser bl.a. den nye fællesskabsmåling fra bl.a. TrygFonden. Med den nationale og regionale indsats i Midt-, Vest- og Østjylland kan TrygFonden bidrage til at få os ud af ensomheden og ind i givende og helbredende fælleskaber.

Andre kandidater

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

59 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

23 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

60 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

47 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

46 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

62 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

45 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

57 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

46 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

38 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

68 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

42 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

40 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

56 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

59 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

43 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

45 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

63 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

36 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

60 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

28 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år