Søg støtte

Søg

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark), 69 år

Tryghed er et fælles ansvar - en stemme på mig er også en stemme for de svageste i samfundet - tryghed er for alle

Jeg hedder Jørn E. E. Nielsen - jeg bor i Ringkøbing, er gift med Hanne, der arbejder i Miljøstyrelsen, og tilsammen har vi 5 børn og 11 børnebørn.
Før jeg stoppede i Post Danmark var jeg gennem rigtig mange år faglig aktiv, blandt andet som fællestillidsrepræsentant, underviser, bestyrelsesmedlem i 3F Ringkøbing-Skjern og i Landsbrancheklubben 3F-Post.

I dag er jeg faglig aktiv som bestyrelsesmedlem i Postpensionisternes Landsforening, jeg sidder i TryghedsGruppens repræsentantskab og er delegeret i interesseforeningen (TJM Forsikring).
Desuden er jeg meget involveret i frivilligt arbejde i flere lokale foreninger, blandt andet Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv, Musikspillestedet Generator, og jeg sidder i bestyrelsen for Ringkøbing Museumsforening.

Jeg genopstiller til TryghedsGruppens repræsentantskab, fordi jeg fortsat gerne vil være med til at gøre en forskel og sikre almindelige forsikringstageres indflydelse.
Jeg vil bruge min erfaring fra mine mange år i bestyrelsesarbejde og som fællestillidsrepræsentant og være med til på en ordentlig, konstruktiv og saglig måde at sikre, at TryghedsGruppen fortsat udvikler sig til gavn for forsikringstagerne.

I en tid hvor udefrakommende begivenheder udfordrer trygheden, er det ekstra vigtig, at vi bevarer og styrker den tryghed, vi selv har indflydelse på.
Dette vil jeg arbejde for sker gennem TrygFondens donationer i region Midtjylland. Og her vil jeg fortsat især have fokus på tryghedsskabende projekter og donationer, der retter sig mod samfundets svageste og mest sårbare grupper.

Samtidig er det vigtigt, at TrygFonden fortsat engagerer sig i forskning på sundhedsområdet, og vi skal selvfølgelig også fremover støtte vores overordnede arbejde med bl.a. livreddertårne ved vores kyster og vores arbejde med hjerteløbere og hjertestartere.

Jeg ønsker også at fastholde bonusudbetalingerne og kæmpe for, at der bliver en ændret beskatning af disse bonusudbetalinger, så det ikke længere beskattes som personlig indkomst.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemmerne er TryghedsGruppens fundament, og dette skal vi huske, når vi i TryghedsGruppen træffer beslutninger. Derfor er det også dejligt at se, at mange interesserer sig for TryghedsGruppens arbejde - et rekordhøjt antal kandidater på 52 personer, der stiller op til dette valg til repræsentantskabet. Gennem årene er stemmeprocenten også steget betragteligt - og jeg håber, at vi igen kan sætte ny rekord i stemmeprocent i regionen, da det må være tegn på interesse for foreningen.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Det er vigtigt, at vi fastholder og udbygger TryghedsGruppen som en stærk og langsigtet ejer, der står bag Tryg Forsikring, og vi arbejder hen imod igen at blive majoritetsejer af Tryg Forsikring.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er en meget vigtig spiller for trygheden i Danmark, den er stærkt medvirkende til at sætte dagsordenen, når det handler om at øge trygheden. Gennem såvel store projekter som små nære håndsrækninger er vi med til at øge trygheden for mange danskere. TrygFonden er TryghedsGruppens hjerteblod, som vi skal være stolt af.

Andre kandidater

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år