Søg støtte

Søg

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy, 39 år

TryghedsGruppen bør tænke langsigtet, bæredygtigt og klimavenligt med fokus på grønne investeringer og mental trivsel.

Fra mit arbejdsliv og arbejde i andre demokratiske virksomheder har jeg arbejdet åbent og med respekt for andres baggrunde og interesser. Det kompas vil jeg også navigere efter i TryghedsGruppen.

TrygFonden gør det godt, medlemsdemokratiet er vigtigt og skal fortsat udvikles samt bonus skal gives til os medlemmer, når der er overskud fra Tryg.

Der er dog et område, hvor Tryg og TryghedsGruppen skal rykke frem i sædet: Den grønne omstilling. Vi skal i højere grad sikre grønne investeringer og en bæredygtig forretningsmodel. Med 13 års erfaring og et ledende job i vindmølleindustrien ved jeg, at dette er et afgørende punkt for de fremtidige generationer og for at drive en sund, fremtidssikret forretning.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Vi medlemmer er det vigtigste aktiv for TryghedsGruppen, og dem der i sidste ende bestemmer. Vi skal høres og inddrages for at sikre, at TrygFondens indsatser skaber den tryghed, vi ønsker, og at den fælles formue investeres ansvarligt og bæredygtigt til gavn for flest muligt.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Stærk, bæredygtig og rentabel økonomi er et solidt fundament. Jeg mener, at TryghedsGruppens ejerskab af Tryg skal bibeholdes og udvides, så vi bliver herre over vores eget forsikringsselskab og kan præge det i en grøn retning.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er et meget værdifuldt aktiv for TryghedsGruppen og for Danmarks tryghed. TrygFondens egne målinger fra 2021 viser høj bekymring for påvirkningen af klimaforandringer og stress. Og det er to emner, jeg vil sætte på dagsordenen. Vi skal arbejde for bæredygtige løsninger og vores langsigtede mentale trivsel.

Andre kandidater

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år