Søg støtte

Søg

Karen Charlotte Jørgensen

Læge, 58 år

For mig er nøgleord som fællesskab, forebyggelse, livsglæde, udeliv og ikke mindst perspektiv vigtige, når TrygFondens midler skal fordeles.

Gennem mit arbejde som læge på sygehuse, i almen praksis, i socialmedicinsk regi og aktuelt på institutionen Landsbyen Sølund, har jeg været i kontakt med mange, der ikke har det nemt. Mennesker, der har kronisk sygdom, fysisk eller psykisk, mennesker der har betydelige følger efter ulykker eller mennesker som står i svære sociale belastninger samt pårørende til disse grupper.

Jeg vil arbejde for prioritering af følgende:

•Projekter, der fremmer fysisk og mental sundhed for unge såvel som gamle.

•Projekter, der støtter virksomheder, der tager socialt ansvar og giver mennesker med udfordringer mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab og udvikle sig i trygge rammer.

•Projekter, der forebygger ulykker f.eks. i trafikken, ved vandet eller som følge af brand.

•Hvis muligheden byder sig, ser jeg også indsatser for vanrøgtede/efterladte dyr som et vigtigt emne.

For mig vil det være en ære at få lov til at være med til at hjælpe andre og forebygge lidelse i en noget større målestok, end jeg er vant til. Især fordi både donationer og partnerskabsprojekter opererer med perspektiver, der stiler mod udvikling og bedre muligheder for den enkelte person eller gruppe, både på kort og lang sigt.

Dette kan højne den generelle fællesskabsfølelse i samfundet, mindske marginalisering af mennesker og dermed de enorme personlige og samfundsmæssige omkostninger, som dette også medfører.Jeg er 58 år, gift og mor til 2 voksne døtre. Herudover er jeg speciallæge i almen medicin og har en deltidsansættelse på Institutionen Sølund i Skanderborg, suppleret med lægevagter og vikartimer i en lægeklinik i Aarhus.

Jeg har tidligere været distriktsleder for Kræftens Bekæmpelse i 10 år.

Jeg har i flere år været mentor for nyuddannede kollegaer.

Jeg har i et par år været aktiv i Botanisk Haves Venner.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Tryg er, hvad jeg vil kalde for en medlemsnær organisation. Medlemmerne modtager hvert år medlemsbonus som et slags symbol på medejerskabet. Det, synes jeg, er godt og mere visionært, end at sætte forsikringsprisen ned.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Set med mine øjne er måden Tryg som virksomhed er skruet sammen på ret optimal. Hvor en god del af deres genererede overskud sendes ud og virker i samfundet igen via donationer og projekter eller gives tilbage til medlemmerne i form af medlemsbonus. Her forsvinder værdierne ikke ud af landet til skrupelløse udenlandske kapitalfonde.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden giver mulighed for at tage et vigtigt socialt ansvar. Dette gøres ved at TryghedsGruppen på demokratisk vis fordeler midler til en mangfoldighed af projekter, der alle på forskellige måder fokuserer på at skabe udvikling og forebygge lidelse og skader. Det giver samhørighed, udvikling og tryghed. Det vil jeg kalde bæredygtighed på den helt store klinge!

Børn og unges trivsel

Mistrivsel, især blandt børn og unge, har inden for få år udviklet sig fra at forekomme sporadisk til at være et problem, som mange er i berøring med. En undersøgelse fra sept. 2022, foretaget af Børns Vilkår viste at 30% af piger og 18% af drenge i 8. klasse har “lav livskvalitet”. Det er en udvikling, der skal vendes hurtigst muligt! Jeg vil gøre mit for, at de gode tiltag f.eks. Get2Sport eller Positive Børnefællesskaber samt forskningsorienterede projekter føres videre og udvikles.

Forebyggelse

Min holdning er, at den bedste og billigste måde at mindske risikoen for/omfanget af noget uønsket er at forebygge. • Det gælder især i forhold til drukne- , trafik- eller brandulykker. • Angående livsstilssygdomme er der mange forebyggelsesmuligheder. • Dårlig økonomi og uheldige valg med f.eks. dyre kviklån kan ende i en negativ spiral, som får den berørte til at miste overskuddet til at agere konstruktivt i sit liv. Ovenstående er eksempler på vigtige fokusområder for mig.

Andre kandidater

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år