Søg støtte

Søg

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner, 47 år

Jeg vil arbejde for, at TrygFonden er synlig og aktivt bidrager i folks hverdag med fokus på sikkerhed og tryghed særligt i den akutte fase.

Mit navn er Kenneth Snogdal, jeg er 46 år og bor i Spjald i Vestjylland.Jeg er gift på toogtyvende år og har to dejlige børn sammen med min hustru Rikke.

Til dagligt arbejder jeg som driftsleder og paramediciner i Præhospitalet, hvor jeg er leder for 45 dygtige medarbejdere.Gennem mere end 27 års arbejde i det akutte beredskab ved jeg om nogen, hvor vigtigt det er, at hjælpen er tæt på, når ulykken rammer.

Det gælder både den professionelle hjælp, men i højeste grad også den hjælp, vi giver hinanden, for eksempel gennem hjerteløberordningen.Jeg genopstiller til TryghedsGruppens repræsentantskab, fordi herigennem kan jeg med en demokratisk tilgang være med til at sætte og fastholde strategien for TrygFonden, som vi netop i år har fastlagt.

Det overvejende fokus er at tilsikre, at TrygFonden er nærværende og til gavn for danskerne.

Det er vigtigt for mig, at vi i repræsentantskabet tilsikrer, at projekter, nationale såvel som lokale, bliver vurderet objektivt, således at TrygFondens støtte bliver brugt rigtigt.

For mig er det en unik mulighed for at være med til at gøre en forskel!

TrygFondens grundlag og virkemåde ligger i tråd med mit personlige værdigrundlag, og det at være med til at udvikle og fastholde dette, finder jeg både meningsfyldt og spændende.Mit fokusområde er det akutte område samt sikkerhed i det daglige.

Det er ligeledes vigtigt, at der til stadighed udbetales bonus til de mange forsikringstagere i Tryg Forsikring.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemmerne og den demokratiske opbygning er for mig fundamentet i TryghedsGruppen. Det er vigtigt, at opbygning, struktur og virkemåde er transparent og let gennemskueligt. Ejerskabet i Tryg Forsikring er vores bærende element, og en sund forsikringsforretning er essentielt. Udbetaling og udbygning af medlemsbonussen er en af de ting, som er både nærværende og vigtig, men det enkelte medlem skal også se sig selv som værende en del af noget større, hvor indflydelse og demokrati er i højsædet.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

TryghedsGruppen er den største aktionær i Tryg, og igennem dette ejerskab er det et vigtigt fokusområde at tilsikre, at Tryg leverer gode forsikringer med tilfredse kunder. Fastholdelse og udbygning af bonusordningen er med til at skabe tilfredse kunder og er samtidigt et udtryk for, at Tryg fortsat er konkurrencedygtig og leverer en sund forretning, som både kan tiltrække og fastholde kunder.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFondens grundlag og virkemåde ligger i tråd med mit personlige værdigrundlag, og det at være med til at udvikle og fastholde dette, finder jeg både meningsfyldt og spændende. "Fælles om et trygt Danmark" er derfor en vision, der for mig giver mening, men også forpligter. Jeg vil arbejde for, at TrygFonden fortsat er synlig og aktivt bidragende i folks hverdag med et gennemgående fokus på sikkerhed, tryghed og sundhed særligt i den akutte fase.

Tryghedsskabende aktiviteter

Det er vigtigt for mig, at vi i repræsentantskabet tilsikrer, at projekter, nationale såvel som lokale, bliver vurderet objektivt, således at TrygFondens støtte bliver brugt rigtigt. Særligt de lokale områder vil jeg gerne være med til at støtte i endnu højere grad. Mit fokusområde er det akutte område samt sikkerhed i det daglige.

Andre kandidater

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år