Søg støtte

Søg

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge, 60 år

Tryg Sundhed for Alle !

Jeg er optimist, god til at finde alternative løsninger og vil gerne folk det bedste. Jeg tror på, at vi skaber de største resultater i samarbejde - også på tværs af holdninger og dagsordener. Professionelt er jeg uddannet læge i 1990 fra Aarhus Universitet, Ph.d. i 1995 og dr. med. i 1999. Siden 2003 har jeg været ledende overlæge ved afdeling for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og fra 2008 klinisk lærestolsprofessor ved Aarhus Universitet. Min interesse for innovation har bidraget til, at flere af vore forskningsprojekter nu lever videre som spin-outs fra Aarhus Universitet. I 2017 tog jeg Board Governance uddannelsen i bestyrelsesarbejde og har tidligere bl.a. tjent som bestyrelsesformand for AIDS-fondet gennem 8 år.

Privat danner jeg par med Bettina, har tre voksne børn og nu 2 børnebørn. Jeg bor i Risskov og nyder vand og skov foruden musik og fodbold - og begge dele prøver jeg med varierende held at udøve aktivt :-).

Jeg ser en bekymrende tendens til, at en "tryg sundhed for alle" ikke er en fremtidig naturlighed eller selvfølge. Der er primært tre voksende udfordringer: 1) Flere danskere vil få behov for sundhedsydelser, 2) Den enkelte persons behov bør komme før systemets, 3) Der er et boom på vej i udviklingen af dyr sundhedsteknologi og 4) Der er en tendens til at flere unge prioriterer fleksibilitet og selvrealisering frem for fastlåste jobs. For mig at se haster det med at finde kreative og alternative løsninger på disse udfordringer, så alle kan føle sig tryg i en tidssvarende sundhed.

I TryghedsGruppen vil jeg derfor arbejde på:
1) At udlyse pilot-projekter, hvor erfaringerne kan bruges til at sikre en Tryg Sundhed for Alle.
2) At sikre projekterne er kreative, nytænkende og bæredygtige på sigt.
3) At projekterne skabes "nedefra" med inddragelse af brugerne og forskelligartede aktører.

TryghedsGruppen er det perfekte afsæt for nyskabelse - nedefra og i samarbejde.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg mener, at medlemmerne og den tilhørende stemme- og opstillingsret bidrager til den mangfoldighed, der er nødvendig for en samfundsmæssig relevant og tidstro udvikling af TryghedsGruppen.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Jeg mener, at kundernes ejerskab af Tryg kombineret med professionel tilgang til at drive virksomhed er et væsentligt fundament for dels at præge udviklingen, dels at bidrage til ambitionen. Igen handler det om at skabe resultater i samarbejde. Luftige ambitioner om verdens bedste forsikringsselskab må ikke blot blive "tomme ord". Det skal kunne mærkes i dagligdagen. Min egen erfaring som kunde gennem 35 år er, at de senere års kvalitet i den nære kundeservice kan øges.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden gør et glimrende arbejde for større tryghed i livet. Jeg har en ambition om, at risikovilligheden for kommende projekter bliver højere med det formål at opnå endnu mere inddragende, innovative og kreative løsninger på de udfordringer vores samfund står overfor.

Børn og unges trivsel

Børn og unges trivsel og sundhed er helt essentielt at sikre. De investeringer, der gøres i at sikre børn og unge en god og tryg sundhed, kommer mange gange tilbage, når barnet eller den unge bliver voksen.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Et bæredygtigt og sundt klima er en naturlig faktor for at skabe en tryg sundhed for alle. Jeg mener, at støttede projekter skal redegøre for initiativets bæredygtighed - gerne sat i relation til FNs 17 verdensmål

Hjerteløbere

Hjerteløberordningen er genial. Den burde være en del af finansloven - og ikke afhængig af fondsbevilling.

Andre kandidater

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

69 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år