Søg støtte

Søg

Lissy Kristensen

Voluntary worker, 65 år

Når volden flytter ind - mistes trygheden, selvværdet og fodfæstet.
Jeg vil arbejde for et fokus, som kan afhjælpe tabuisering og fordomme.

Jeg er en kvinde på 64 år. Jeg har efter 42 år besluttet at forlade min profesionelle erhvervskarriere i den finansielle sektor til fordel for at engagere mig i frivilligt arbejde. Mine bevæggrunde er, at jeg ønsker at bruge en del af mit liv, min tid og min styrke på at give noget tilbage til det samfund, jeg er en del af.Min livserfaring og mine kompetencer skal bruges på at hjælpe nogle af de sårbare grupper, vi har i vores samfund. Derfor støtter jeg nu ugentligt op om et Krisecenter i Århus, som modtager voldsramte kvinder og deres børn, og jeg besøger endvidere ugentligt TrygFondens Familiehus i Skejby primært for at snakke med de familier, som har ophold i huset sekundært for at hjælpe med praktiske opgaver.Mit primære fokus er rettet mod voldsramte kvinder og deres børn. Voldsramte er oversete i vores samfund, pga. fordomme og tabuisering. Ofte bliver volden gemt bag de lukkede døre alt for længe pga. flovhed - det er svært for en voldsramt at tale om overgreb, og hvem ønsker at udstille det ? Og ofte er den voldelige part god til at manipulere, så offeret faktisk selv tror på egen skyld. I mange tilfælde har den voldsramte, ud over at skulle tage vare på sig selv, opgaven med at tage vare på et eller flere børn.Når volden flytter ind, mistes trygheden og selvværdet trædes under fode. Frygten gør sit indtog, og en naturlig reaktion er handlingslammelse.

Frygten og utrygheden smitter selvfølgelig også af på børnene og deres trivsel, og oplevelserne vil følge dem i deres opvækst.Når et liv på krisecenter skal afløses af genetablering i eget hjem - så vender utrygheden ofte tilbage - og mange må fortsat kigge sig over skulderen af frygt for, at partneren finder det nye opholdssted.Statistikkerne viser endvidere, at partnervold kan ende i partnerdrab - vi har en stor forpligtigelse til at undsætte familierne tidligere og genetablere trygheden.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg mener, at TryghedsGruppens medlemmer tænker med både hjertet og hjernen i forhold til at støtte et fællesskab, som kan sikre hjælp og skabe tryghed for sårbare grupper i vores samfund. Det er samtidig et fællesskab, som sikrer medbestemmelse for medlemmerne via repræsentantskabet, og derved giver det enkelte medlem mulighed for at øve indflydelse på strategi og politikker.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Jeg synes, forsikring og tryghed passer godt sammen, og TryghedsGruppens aktiviteter og TrygFondens eksistens hviler på forretningen Tryg. De ambitiøse mål, som TryghedsGruppen har, kræver et solidt fundament at hvile på - derfor giver ejerskabet af Tryg mening.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden gør et fantastisk stykke arbejde, det er super godt med initiativer i egne projekter. Jeg synes, at TrygFonden udmærker sig specielt ved at sikre, der involveres så mange som muligt i arbejdet. Når det er noget, vi gør sammen, bliver arbejdet bredt funderet, og flere forskellige projekter kan på den måde komme i spil. Det bliver som med ringe i vandet - at udbrede og sikre at flere involveres i at skabe tryghed - derved udleves strategien "sammen skaber vi tryghed".

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Vi er tvunget til at tænke anderledes og ændre vores vaner. Kan TryghedsGruppen medvirke til at støtte projekter, som kan sætte processer i gang til fordel for os alle - og sikre en tryg fremtid for vores børn og børnebørn er det noget, jeg i høj grad vil støtte op om.

Børn og unges trivsel

Det er vigtigt, at vores børn trives og får en god opvækst med læring. Det er det vores samfund skal overleve på, så en stemme på mig vil også være en stemme på tryghed omkring børn og unge og deres livsvilkår.

Andre kandidater

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år