Søg støtte

Søg

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær, 59 år

Jeg vil arbejde for donationer til at hjælpe ildsjæle med virkeliggørelse af deres ideer og tilgodese andre, der gerne vil gøre en forskel.

Jeg har i mange år været frivillig i flere organisationer, fordi jeg er bevist om, at jeg gør en forskel. Jeg tager ansvar og er ikke bange for at tale andres sag.

Jeg vil arbejde for, at vi fortsat fremtidssikrer TryghedsGruppens virke. Vi skal være bevidste om, at mange har bidraget til vores formue og ikke længere er en del af TryghedsGruppen. Derfor skal vi forvalte pengene med respekt.

Jeg vil gerne arbejde for at udbrede kendskabet til de regionale råd og arbejde på at sikre, at små lokale initiativer får støtte. Det er ofte de små projekter, der når ud til dem, der har allermest behov for hjælp.

Vi skal være engageret i samfundet, og i hvilken retning samfundet bevæger sig i. Så vi fortsat kan være på forkant med donationer til projekter, små som store, der vil kunne gøre en forskel for andre. Vi skal sørge for synlighed af vores arbejde. Vi skal fortsætte med at skabe større tryghed i Danmark gennem TrygFondens aktiviteter.

Jeg vil arbejde for, at den nuværende udbetaling af bonus til vores medlemmer bibeholdes.


Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Vi skal bruge ny teknologi til at komme så langt ud i medlemskredsen som muligt. Vi skal arbejde for større kendskab til vores medlemskreds. Vi skal gøre det muligt, at vores medlemmer kan engagere sig på det niveau, de har lyst til at bidrage med. Vores medlemmer skal føle, at de er med til at gøre en forskel. Vi skal have medlemsdemokrati i verdensklasse.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Jeg synes, at det er vigtigt, at TryghedsGruppen har, men også tager ejerskab af Tryg. Dette er med til at sikre, at vi altid udfordrer Tryg på, om de er på rette spor. TryghedsGruppen stiller krav til kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed for en høj succesrater her, giver plads til at være verdens bedste forsikringsselskab.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Jeg synes, at Trygfonden gør et fantastisk stykke arbejde. Jeg vil gerne være med til at præge det gode arbejde. Det er vigtigt, at der findes organisationer, der tør at støtte banebrydende forskning. Vi skal hjælpe dem, der har den rigtige idé, og det er for mig en stor succes, når et forsøg på regionalt plan bliver landsdækkende . Det handler om at skabe tryghed for alle generationer. Vi skal give tryghed til vores børn og unge, for de er vores fremtid, og de skal bære trygheden videre.

Sammensætningen af repræsentantskabet

Jeg synes, at der skal være en bred sammensætning i repræsentantskabet. Det er vigtigt for, at debatten i repræsentantskabet bliver så nuanceret som muligt. Det er vigtigt med gode debatter og meningsudvekslinger, der kan give repræsentantskabet ny viden og indsigt i de problemstillinger, der findes i samfundet. Ny viden ændrer holdninger og flytter nogle grænser. Det giver et oplyst grundlag og de bedste muligheder for at sikre TrygFondens fortsatte almennyttige arbejde.

Frivilligt arbejde

Jeg vil gerne bruge den store viden, jeg har omkring frivilligt arbejde til, med TryghedsGruppens midler, at tilgodese andre, der gerne vil gøre en forskel. Jeg vil arbejde for, at vi understøtter de mange ildsjæle, hvis projekter måske ikke naturligt ville have været førstevalget.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Vi skal være bevidste om, at vores investering skal være bæredygtig, og vi skal tænke i FN´s klimamål og se, om vi ikke kan gøre det lidt bedre. Vi skal ikke være fanatiske, men hele tiden sikre, at vores investeringer er så bæredygtige som de kan blive.

Børn og unges trivsel

Børn og unge er vores og samfundets fremtid. På grund af Covid19 har vi mange børn og unge, der ikke trives. Vi skal arbejde aktivt på at understøtte projekter, der kan hjælpe børn og unge med at genfinde trivsel.

Andre kandidater

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år