Søg støtte

Søg

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg , 43 år

Som viceborgmester og lærer ved jeg, at mange børn og unge kæmper med ensomhed og stress. Bedre trivsel for børn og unge er min hjertesag.

Som lærer og viceborgmester oplever jeg desværre, at alt for mange børn og unge føler sig oversete og kæmper med ensomhed og stress. De unge oplever et stort pres, og det sociale sikkerhedsnet er ikke stærkt nok.
Derfor er det afgørende for mig, at TrygFonden spiller en større rolle for at styrke foreninger og fællesskaber, der bekæmper ensomhed og mistrivsel. Alle har ret til at være en del af et fællesskab og til at være vigtige i andre menneskers liv.
Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune har jeg fået indført ”Kultur på recept”, hvor vi gennem samvær og kulturoplevelser har fået flere mennesker aktive i vores fællesskaber. På samme måde skal TrygFonden støtte og udvikle lokale initiativer, der giver lokalt engagement, nærhed og skaber plads til fællesskabet til flere mennesker.
Lidt om mig - privat er jeg gift med Sara, og vi har den glæde at være forældre til tre piger i alderen fra 8 til 15 år – Viola, Klara og Sofie. I min hverdag arbejder jeg som lærer på Viborg Gymnasium. Det er meningsfuldt hver dag at få lov at hjælpe unge mennesker med at dygtiggøre sig og finde deres vej i livet. Bagsiden ved jobbet som lærer er, når man oplever unge, der har det svært og ikke trives. Som lærer og far er det min hjertesag, at vi skal hjælpe børn og unge til komme godt i gang med livet. Derfor stiller jeg op til TryghedsGruppen.
Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

TryghedsGruppen skal være der for dig, som medlem. Det skal kunne mærkes! Det betyder, at forsikringstagerne skal i fokus, større medlemsdemokrati og åbenhed om beslutningerne. Lige nu ejer medlemmerne ca. 45% af Tryg. For mig er det afgørende, at vi som medlemmer øger vores ejerandel til 50%, så vi har den afgørende indflydelse i Tryg.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Der er os medlemmer af TRYG, der skal eje størstedelen af forsikringsselskabet. Dermed kan vi sikre, at der investeres i initiativer, der kommer os alle sammen og vores lokalsamfund til gavn. Vi skal sikre et forsikringsselskab, man kan stole på, når uheldet er ude, og som har lave priser og bonus til os som medlemmer. Med ansvaret for TryghedsGruppen følger en forpligtelse til at søge langsigtede, bæredygtige løsninger. Jeg vil arbejde for, at TRYG skærper den grønne og klimavenlige profil.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Det er afgørende for mig, at TrygFonden fortsat skal være en stærk almennyttig aktør i det danske samfund med indsatser, der gør hverdagen bedre i vores lokalsamfund. Jeg vil arbejde for at sikre, at særligt lokale initiativer får støtte, da det ofte er via sådanne projekter, at vi når bedst ud til folk med behov for hjælp. Nationale projekter kan i visse sammenhænge være en fordel, men hjælpen skal kunne mærkes lokalt på trivsel, sikkerhed og sundhed.

Andre kandidater

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

59 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

57 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

42 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

63 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

46 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

28 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

23 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

38 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

45 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

59 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

40 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

68 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

46 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

36 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

62 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

60 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

60 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

47 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

45 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

56 år