Søg støtte

Søg

Marianne Bryrup

HR Manager, 63 år
  • Tlf: 79316607

Jeg vil gerne udvikle rammerne for TrygFondens arbejde, så de mennesker, der har størst behov, får størst glæde af TrygFondens donationer.

Mit navn er Marianne Bryrup, jeg bor i Aarhus sammen med min mand, har to voksne børn og 3 børnebørn.

I mit professionelle liv er jeg HR Manager hos entreprenørvirksomheden NCC Danmark A/S.

Jeg har gennem årene, via arbejde i foreningslivet, både som underviser og bestyrelsesmedlem, og ikke mindst fra mine mange år inden for HR, arbejdet med mange mennesker. Mennesker med forskellige baggrunde og med forskellige forudsætninger samt i flere forskellige organisationer. Erfaringer, som jeg kan bringe med ind i repræsentantskabet, og som giver mig en rigtig god ballast.

Jeg vil gerne bidrage til:
-at TrygFonden fortsætter det gode arbejde med at støtte små og store almennyttige projekter
-at TrygFonden drives professionelt med en stærk, åben og fremsynet ledelse
-at investeringerne skal være med til at forbedre sundhed, trivsel og tryghed for de mange
-at sikre, at projekterne giver bredest mulig værdi
-at udsatte familier får en håndsrækning i en vanskelig hverdag
-at der er tryghed gennem hele livet fra barndom, ungdommen, over voksenlivet til livet som ældre. Alt for mange unge og ældre mangler at være en del af et fællesskab. De mangler sociale relationer, livskvalitet, livsglæde, et tilhørsforhold – de føler sig ensomme
-at gøre en forskel for de mange.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg synes, det er godt, at medlemmerne har mulighed for at få udbetalt medlemsbonus, og de har mulighed for at have indflydelse på beslutningerne ved at stille op til repræsentantskabet og/eller ved at stemme til repræsentantskabet. Medlemsdemokrati via åbenhed og involvering er noget jeg kan stå bag.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Det føles trygt at være medlem af Tryg. Det kan jeg som mangeårig tilfreds kunde skrive under på og derfor også være en overbevisende ambassadør for medlemmerne. Jeg ser Tryg som et kundevenligt selskab med gode værdier og ønsker at værne om disse, mens vi arbejder på at blive endnu mere transparente.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden har allerede støttet rigtig mange gode projekter, men der er plads til at støtte endnu flere projekter – projekter, der kan være med til at skabe tryghed og sundhed for alle i Danmark. Da formuen i TrygFonden er skabt gennem generationer, skal vi også sikre, at den forvaltes på en måde, så den fortsat kan være til gavn for fremtidige generationer.

Andre kandidater

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år