Søg støtte

Søg

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut , 33 år

Jeg vil arbejde for, at sårbare børn, voksne og ældre støttes til at leve et trygt liv igennem bæredygtige og socialt ansvarlige projekter.

De 5 hurtige:
-33 år
-Bor i Østbirk med mand og to børn
-Ergoterapeut
-Har hund og et varierende antal plejekillinger
-Synger gospel i min fritid

Som ergoterapeut ansat i den primære sundhedssektor ved jeg, hvor stor en forskel selv en lille indsats kan gøre for individet. Jeg ønsker at benytte min viden fra sundhedssektoren til at bidrage med holdninger til, hvordan økonomiske bidrag fra TryghedsGruppen kan veksles til personlig værdi og tryghed ude omkring i landet.
Da jeg er mor til to er børn og unges trivsel et naturligt emne i mit liv. TrygFonden bidrager allerede på flere parametre til trivsel hos børn og unge, der har det svært. Jeg ønsker at arbejde på, at TrygFonden kan være en aktør i forebyggelse af mistrivsel og sundhedsmæssige udfordringer hos børn og unge. Hvis vi øger tryghed i barndommen, er jeg overbevist om, at børnene vokser op til voksne, der har bedre forudsætninger for at tage ansvar for egen og andres tryghed.

Jeg ønsker med min plads i repræsentantskabet at arbejde for, at TryghedsGruppen fortsat udbetaler bonus til sine medlemmer, samtidig med at der stadig bidrages til at gøre en forskel i samfundet og på sundhedsområdet. Det er vigtigt for mig, at økonomien forvaltes på en bæredygtig måde og med medlemmernes interesser for øje.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Der er 1,3 millioner medlemmer af TryghedsGruppen. Sammen kan vi meget, når vi løfter i flok. Jeg mener, at medlemmernes interesser må være dét, repræsentantskabet har til opgave at repræsentere. Jeg ønsker at arbejde for, at medlemmerne i højere grad føler sig inddraget og besidder større viden om, hvad de er en del af. Medlemsbonus er også en del af medlemmernes interesser, og jeg mener fortsat, at der skal udbetales bonus.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet af Tryg er selve fundamentet for TryghedsGruppen og grundlaget for, at TryghedsGruppen eksisterer. TryghedsGruppen har for nylig solgt aktier for at skabe muligheder for at vækste Tryg som selskab. Jeg støtter ambitionen om at tilbagekøbe den solgte andel af Tryg, således at TrygFonden også i fremtiden har mulighed for at bidrage til tryghedsskabende indsatser for danskerne.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er en stor national aktør, som skal støtte projekter, der skaber øget tryghed, sundhed og trivsel hos borgerne via både nationale, regionale og lokale tiltag. Som ergoterapeut mener jeg, at social bevidsthed bør være grundlaget for at sikre, at TrygFondens uddelinger veksles til så stor tryghed og sundhed som muligt inden for de rammer og målsætninger, som er TrygFondens grundsten. Det er vigtigt at støtte projekter, der er bæredygtige på den lange bane.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Økonomien til at yde støtte til tryghedsskabende projekter kommer ikke af sig selv, og derfor må vi sikre, at TrygFondens uddelinger forvaltes på en måde, så vi støtter bæredygtige og langsigtede løsninger. Som en stor aktør må vi være socialt ansvarlige og tænke bæredygtighed ind både på investeringer samt driften af projekter og det klimaaftryk, de genererer.

Børn og unges trivsel

Som mor til to er børn og unges trivsel et naturligt emne i mit liv. TrygFonden bidrager allerede på flere parametre til trivsel hos børn og unge, der har det svært. Jeg ønsker at arbejde på, at TrygFonden kan være en aktør i forebyggelse af mistrivsel og sundhedsmæssige udfordringer hos børn og unge. Hvis vi øger tryghed i barndommen, er jeg overbevist om, at børnene vokser op til voksne, der har bedre forudsætninger for at tage ansvar for egen og andres tryghed.

Hjerteløbere

Projektet vedrørende hjerteløbere er et projekt, der i fineste stil viser, hvordan TrygFonden er medvirkende til at skabe øget tryghed. Jeg har flere gange hørt beretninger fra personer, der pludselig står i en akut situation, hvor deres pårørende er faldet om, og hvor en hjerteløber har været første person på ulykkesstedet. Her er det en lettelse for de pårørende, at hjælpen når hurtigere frem, og den enkelte hjerteløber kan potentielt redde et liv eller reducere følgerne af et hjertestop.

Sammensætningen af repræsentantskabet

Jeg mener, at repræsentantskabet tilnærmelsesvis bør afspejle medlemmerne, således at medlemsdemokratiet har de bedste forudsætninger. Da medlemsbasen er mangfoldigt sammensat, er det vigtigt med mange persontyper med forskellige baggrunde, så vi kan sikre en bred debat i repræsentantskabet.

Mere medlemsbonus

Jeg mener, at udbetaling af medlemsbonus skal bibeholdes på et højt niveau.

Andre kandidater

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år