Søg støtte

Søg

Martin Mathias Christensen

Ingeniør, 80 år

Da jeg blev født var det en rejse ind i tryghedens land. Jeg har et ønske om at forlade det i samme stand.

Jeg stiller op med en erhvervsmæssig baggrund som elektriker og efterfølgende stærkstrømsingeniør og har været ansat i rådgivende ingeniørfirmaer i 37 år. Heraf 15 år som afdelingsleder. Jeg har trukket mig fra det daglige arbejde, men er stadig aktiv på 14. år som repræsentantskabsmedlem i to store andelsselskaber inden for energisektoren. Selskaber, som også i høj grad har med vores tryghed at gøre som primær infrastruktur. En del af overskuddet ved energidriften uddeles også til gode samfundsmæssige formål. Jeg vil gerne forsætte dette arbejde i TryghedsGruppen ud fra ønsket om at "tilgodese det gode, men lidt skæve projekt, som aldrig ville blive realiseret, hvis ikke det var for TryghedsGruppen."
En stemme på mig er en tryg stemme.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Ingen køber dagligvarer, el eller forsikringer baseret på medejerskab, men alene ud fra økonomiske betragtninger. Det er meget, meget svært at sælge på medejerskab. Medlemsbonus er en god måde at fastholde et kundeforhold på, men stiller store krav til kommunikationen herom. Det vil sige ledelsen.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Vi har et af verdens bedste elnet, som overvejende er andelsselskaber (amba). TryghedsGruppen ejer 45% af Tryg og er et smba. Som jeg oplever det, er der en familiemæssig tilknytning, som driver selskabet i samme gode retning. Det kan vi alle være glade for som forbrugere af el og forsikring. Det handler grundlæggende om tryghed.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Jeg mener, der mellem TryghedsGruppen og TrygFonden er et far/søn eller mor/datter forhold. Tilsyneladende et af de bedre.

Andre kandidater

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år