Søg støtte

Søg

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør, 40 år

Som forsikringstager i Tryg er vi alle en del af noget større. Vi understøtter og påvirker trygheden i Danmark - det kan vi være stolte af!

Jeg genopstiller som repræsentant i TryghedsGruppen, og jeg vil fortsat arbejde for at sikre midler til TrygFonden og bonus til medlemmerne.

Jeg bor i Holstebro med min kone og vores tre børn på hhv. 4, 12 og 13 år, og til dagligt arbejder jeg som leder i Teknik og Miljø i Holstebro Kommune.

Jeg trives med arbejdet i demokratiske organisationer og ønsker med min stemme, også fremover, at være med til at påvirke TryghedsGruppens og TrygFondens mange alsidige prioriteringer og beslutninger.

De sidste par år har jeg i TryghedsGruppen aktivt arbejdet med at påvirke indholdet i TrygFondens 2030-strategi, som blev lanceret i januar 2022. Strategien sætter fokus på Tryghed gennem hele livet med indsatser for børn og unge samt voksen og ældre.
Jeg vil arbejde for at udbrede kendskabet til TrygFondens strategi i Region Midtjylland.
TryghedsGruppen er en demokratisk organisation, der værdsætter medlemsdemokratiet højt. Jeg mener, vi kan blive bedre til at indhente og inddrage medlemmernes perspektiv i TrygFondens regionale arbejde og på den måde have mulighed for at målrette midler til lokale idéer og samarbejder - sammen gør vi det bedst.
Dette kan vi eksempelvis gøre ved at etablere informations- og dialogmøder mellem TrygFonden og lokale foreninger, aktører og øvrige fonde.
TryghedsGruppen tildeler årligt ca. 600 mio. kr. til TrygFonden, og det skal vi som minimum blive ved med!
TryghedsGruppen har i mange år været begunstiget af gode investeringer, der har sikret et fornuftigt afkast. Jeg vil arbejde for, at vi prioriterer gode investeringer, så der sikres midler til både TrygFonden og medlemsbonus.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemsdemokratiet er vigtigt og højt værdsat for mig. Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Repræsentanterne til TryghedsGruppen vælges blandt medlemmerne, og vi taler derfor på vegne af vælgerne. Jeg vil derfor også arbejde for en tæt dialog med medlemmerne. Som kunde i Tryg, Alka eller en af Trygs samarbejdspartnere er du automatisk medlem af TryghedsGruppen, som står bag TrygFonden.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Det er vigtigt for mig, at TryghedsGruppen fortsætter med at være den største aktionær i Tryg. Som en god, stærk og langsigtet ejer har vi mulighed for at være med til at fremme Tryg i ambitionen om at blive et endnu bedre forsikringsselskab. Når det går godt for kunderne og medlemmerne, går det også godt for Tryg og TryghedsGruppen. Dette kommer både den enkelte kunde/medlem til gode i form af bonusudbetalinger samt TrygFonden i form af flere almennyttige støttemidler til danskerne.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Jeg ser TrygFonden som en utrolig vigtig almennyttig samfundsaktør, der medvirker til at skabe bedre vilkår og videre rammer for mange foreninger og sociale tilbud i Danmark. TrygFondens egne projekter, eks. hjerteløberordningen og besøgshunde, er vigtige tryghedsskabende projekter, der giver en tryggere hverdag for mange. Samtidig støtter TrygFonden mange gode regionale projekter i form af direkte økonomisk støtte eller via samarbejde. Dette støtter jeg op om og ønsker at udvikle mere af!

Andre kandidater

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år