Søg støtte

Søg

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør, 61 år

Bæredygtighed er en af mine kerneværdier.
Bæredygtighed er en forudsætning for tryghed og dermed altafgørende for TryghedsGruppen.

Jeg arbejder professionelt med bestyrelsesarbejde i virksomheder indenfor bl.a. industrien, byggeriet og sundhedssektoren.
Jeg er optaget af at skabe værdi for virksomhederne, medarbejderne, kunderne og samfundet.
Bæredygtighed er en afgørende forudsætning for, at samfundet kan bestå og udvikles. Bæredygtighed skal tænkes ind i samtlige dele af TryghedsGruppen. Bæredygtighed påvirker alle led i TryghedsGruppen og skal afspejles i såvel strategi og den daglige ledelse. Bærdygtighed handler bl.a. om økonomi, miljø, arbejdsforhold, sociale forhold og struktur. Jeg vil gøre en ihærdig indsats for at præge TryghedsGruppen og dens virksomheder og aktiviteter i en bæredygtig retning.
Jeg er som person meget ansvarlig, ordentlig og robust, og jeg glæder mig til at være en del af det aktive repræsentantskab, der kan give input og inspiration til bestyrelsen og direktionen.
Jeg har 30 års erfaring i direktionsarbejde fra en række virksomheder både lokalt og internationalt. Endvidere har jeg 20 års erfaring i bestyrelsesarbejde som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i virksomheder og interesseorganisationer, herunder DI.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemsbonus hilses altid velkommen. Medlemsbonus genereres primært via forsikringspræmier i Tryg. Størrelsen af medlemsbonus må ikke blive en så stor økonomisk belastning, at det går ud over konkurrencedygtigheden i Tryg. Så jeg tænker, at det nuværende niveau af medlemsbonus er OK.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet af Tryg er helt centralt for TryghedsGruppen. Det er vigtigt, at der udøves et aktivt og intelligent ejerskab, hvor der både stilles krav og gives strategisk retning og økonomiske rammer til at udvikle Tryg. Tryg har potentialet til at blive det bedste forsikringsselskab - og det potentiale skal forfølges.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er med dens mange aktiviteter en meget aktiv og synlig samfundsstøtte. Og det er både godt og flot. Det kunne være spændende at udvikle en model, hvor TrygFonden i større udstrækning får involveret de mange medlemmer i nogle af de almennyttige aktiviteter, således at der både ydes økonomisk og menneskelig support til udvalgte aktiviteter.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Jeg mener, at bæredygtighed er en forudsætning for tryghed. Dermed er investeringer i bæredygtige tiltag bestemt noget, som TryghedsGruppen bør prioritere.

Hjerteløbere

Hjerteløbere er et fantastisk tiltag, som er med til at skabe tryghed rundt i hele landet. Jeg har oplevet hjertestop på tæt hold og var imponeret over den indsats og hastighed som hjerteløberne tilbød den pågældende. Hjerteløbere reder liv og er et stærkt supplement til sundhedssektoren.

Andre kandidater

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år