Søg støtte

Søg

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør, 63 år

Jeg brænder for at løfte den generelle sundhed - psykisk som fysisk. TryghedsGruppen skal være en tydelig stemme i sundhedsdebatten!

Jeg har hele mit voksenliv arbejdet som læge og de sidste mange år også som leder.
Jeg er i dag lægefaglig direktør ved regionens Præhospital og har dermed det sundhedsfaglige ansvar for det samlede sundhedsberedskab samt drift af ambulancer, lægeambulancer og helikoptere.

Jeg sidder i bestyrelsen i Dansk Råd for Genoplivning og medvirker herigennem til at implementere Hjerteløberordningen og Stroke-kampagnen.

Min vision med TryghedsGruppens vigtige arbejde er at sikre, at ideer og implementering heraf fortsat kommer til at gøre en reel forskel for borgeren - balanceret i hele landet og regionen. Vi skal have lige adgang til sundhed og hjælp, uanset hvor vi bor, og mest mulig tryghed for pengene.

Der er gennem årene gennemført mange rigtig gode initiativer via TryghedsGruppen arbejde. Det skal fortsætte.
Jeg vil især være nysgerrig på, hvilke tiltag, der kan bygge bro i samarbejdet mellem kommunernes og regionens sundheds- og socialtilbud.
Vi skal blande os i sundhedsdebatten og påvirke udviklingen. Vi skal skabe mest mulig trivsel og tryghed i gadebilledet og i dagligdagen for TrygFondens midler!

Vi har godt styr på mange af de store kendte fysiske lidelser, men mangler måske at være lige så dygtige til at gøre en forskel i behandling og tryghedsskabelse for de mange med psykiske lidelser og demenssygdomme. Mental sundhed er mere udfordret end nogensinde.

Vi skal være rustet til den store sundhedsudfordring, der kommer i halen på de mange borgere, der om få år vil opnå en meget høj levealder. Mange vil blive gamle, men desværre med flere kroniske sygdomme.
Vi kan i TryghedsGruppen medvirke til at forebygge og give disse borgere et bedre liv med tryghed og trivsel.

Jeg har et stort hjerte for de mest sårbare i vores samfund, ikke mindst vores psykisk syge medborgere såvel børn som voksne, samt de mange hjemløse og socialt udsatte. Netop disse grupper er vi nødt til i fællesskabet at tage ansvar for.
Jeg ved, at selv små indsatser kan gøre en enorm forskel.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemmer af TryghedsGruppen er opstillingsberettigede til repræsentantskabet og har dermed mulighed for at yde indflydelse på forsikringsprodukter, fondsstøtte og udbetalt medlemsbonus. Dette er et vigtigt element i den gennemsigtighed, der præger hele TryghedsGruppen. Vi skal værne om medlemmerne, og vi skal være endnu flere, så det gode arbejde kan fortsætte. Det er vores fælles opgave at medvirke til at styrke medlemsrelationerne, så dette kan lykkes!

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

TryghedsGruppen er ejet af alle os, der er forsikringstagere i Tryg, Alka eller er Trygs samarbejdspartner. Denne demokratiske struktur er enestående og sikrer, at vi bevarer gode forsikringsløsninger samt TryghedsGruppens muligheder for at tryghedsskabe via støtte til borgernære projekter, partnerskaber samt til bonusudbetaling. Armslængdeprincippet mellem ejerskab og drift er velfungerende. Missionen om en større ejerandel af Tryg Forsikring giver af denne grund god mening.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden sikrer en fantastisk mulighed for at støtte såvel almennyttige projekter som forskningsprojekter, der hvor behovet er størst. TrygFonden tager ansvar for at fremme fysisk og psykisk sundhed, sikkerhed, tryghed og trivsel. Det er en helt unik struktur omkring TrygFonden, der tillader denne mulighed. Det skal vi værne om!

TrygFondens strategi ”Sammen skaber vi tryghed”

Netop samskabelsen af tryghed kan noget helt særligt. Jeg mener, vi skal være en klar og tydelig stemme i debatten på social- og sundhedsområdet for herved at præge udviklingen i gunstig retning - og give os mulighed for at støtte netop de projekter, der gør en forskel.

Hjerteløbere

Hjerteløberprojektet viser, at næsten alt kan lykkes, når vi løfter i flok. Dette projekt har i hele landet medvirket til at overlevelse efter hjertestop uden for hospital er øget markant. Projektet viser også vigtigheden af en fortsat markedsføring, når det skal "slå rødder" i samfundet. Jeg har været med til at implementere dette projekt!

Børn og unges trivsel

Aldrig før har så mange børn og unge været ramt af dårlig trivsel og psykisk sygdom. Vi er ganske enkelt nødt til at have fokus på dette de kommende år. TryghedsGruppen og TrygFonden har mulighed for at gøre en reel forskel for den enkelte i dagligdagen. Vi skal være afsøgende på nye måder at tilbyde vores hjælp og støtte.

Frivilligt arbejde

Danmark har en stolt tradition på frivilligområdet. Jeg tror, vi med fokus og støtte kan mobilisere endnu flere ind i den civile inddragelse og det frivillige arbejde - og finde nye anvendelser heraf. Omsorgspersoner, støttepersoner, vågeopgaver, rollemodeller mm. Vi har brug for flere kræfter i sundheds- og socialområdet. Der er rigtig mange, der gerne vil bidrage hertil, når rammerne er de rigtige. Det skal vi sikre.

Andre kandidater

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

69 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år