Søg støtte

Søg

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver, 41 år

Jeg vil bringe mine erfaringer fra forskning og praksis i spil for at skabe bedre rammer for unges trivsel og mentale sundhed.

Jeg er 40 år og har det meste af mit arbejdsliv arbejdet med international udvikling og socialpolitik, blandt andet for Red Barnet og som konsulent for FN-organisationer som UNICEF og FN's Fødevareprogram.De seneste tre år har jeg forsket i sårbare unges oplevelse af det danske beskæftigelsessystem som Ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.Som medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab vil et særligt fokus for mig derfor være unges trivsel og mentale sundhed.Jeg vil arbejde for, at TrygFonden bidrager mest muligt til at udvikle nye måder at tænke uddannelses-, arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og socialpolitik, så vi sikrer, at der er plads til alle.Vi har ikke bare brug for nye projekter og indsatser, men for at ændre systemer, politikker og måder at arbejde på. Det gælder både i jobcentrene, men også i forhold til at skabe mere inkluderende uddannelser og arbejdspladser.Som en af Danmarks største fonde bør TrygFonden være ambitiøs i forhold til at skabe systemiske forandringer.Jeg vil kunne bidrage til arbejdet i repræsentantskabet med erfaring og visioner indenfor social- og beskæftigelsesområdet fra både praksis og forskning.I forhold til forskningen er jeg især interesseret i at fremme projekter med et tæt samarbejde mellem praktikere og forskere for at sikre, at forskningen er relevant for praksis og kan bidrage til samfundsmæssige forandringer.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemsdemokratiet er et vigtigt fundament for TryghedsGruppens arbejde. Mere generelt er den demokratiske forankring af fonde og virksomheder en vigtig del af det danske demokrati. Det er derfor vigtigt, at TryghedsGruppen tager involvering af medlemmerne i beslutningsprocesserne alvorligt - også udover selve valgene til repræsentantskabet.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

TrygFonden skal sikre, at Tryg drives på en både økonomisk og etisk forsvarlig måde. Det er vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed og forudsigelighed for kunderne i forhold til, hvordan og hvornår de er dækket.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Som en af Danmarks største fonde spiller TrygFonden en vigtig rolle i forhold til sociale indsatser og forskning. Det er især vigtigt for mig, at TrygFonden er ambitiøs i forhold til at bidrage til at skabe systemiske forandringer i forhold til uddannelses-, arbejdsmarkeds- social- og beskæftigelsespolitik. Det kan blandt andet være gennem støtte til tæt samarbejde mellem forskere og praktikere om tilvejebringelse af ny viden og nye løsninger.

Børn og unges trivsel

TrygFonden bør arbejde for systemiske forandringer af de samfundsinstitutioner, der er vigtige for børn og unges trivsel. Det kan f.eks. være ved at støtte vidensproduktion i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere i forhold til, hvordan vi skaber et mere inkluderende uddannelsessystem og arbejdsmarked, eller hvordan jobcentrene bedst støtter unge med psykisk sygdom eller handicap.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Det er en vigtig prioritet for mig at sikre, at TryghedsGruppen arbejder for både social- og miljømæssig bæredygtighed i sine investeringer.

Mere medlemsbonus

Jeg mener, at overskuddet bruges bedre til at øge TrygFondens uddelinger end til øget medlemsbonus. Medlemsbonus kunne for eksempel fastsættes til 5-6%.

Andre kandidater

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år