Søg støtte

Søg

Sara Jørgensen

Direktør, 46 år

Stærke fællesskaber giver liv til hverdagen

Jeg hedder Sara. Jeg har siddet i TryghedsGruppens repræsentantskab i et år og genopstiller for at fortsætte arbejdet med at udbrede kendskabet til TrygFondens midler og sikre, at de kommer medlemmerne til gavn.

Jeg bor i No - en lille landsby lidt uden for Ringkøbing. Før det har jeg boet på Bornholm, i København, Odense, Århus og Herning. Så jeg mener i al beskedenhed, at jeg har en fornemmelse for, hvad der definerer sådan noget som tryghed og tillid på tværs af Danmark.

Jeg tror, at stærke lokale fællesskaber er noget af det, der kan skabe både tryghed og livsglæde uanset, om du er ung eller gammel. Der ligger så mange værdier gemt i frivillige foreninger og institutioner, og der skal tit så lidt til at styrke dem. Jeg vil gerne arbejde for, at TrygFondens midler går til netop det.

Hvis du synes det samme, vil jeg sætte pris på din stemme.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Måske tænker du ikke særligt over, at du er medlem af TryghedsGruppen, og det behøver du sådan set heller ikke. Men du og mange flere kunne få mere ud af medlemskabet. Den årlige medlemsbonus er et kontant udbytte, som vi skal holde fast i. Jeg vil gerne arbejde for, at du som medlem får indflydelse på, hvilke typer af projekter, der skal til for at gavne trygheden der, hvor du bor. Derudover vil jeg gøre de gode muligheder for at søge midler til projekter i lokalområdet endnu mere synlige.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Med TryghedsGruppen som hovedaktionær i Tryg sikrer vi, at Tryg vedbliver at være et ansvarligt forsikringsselskab tæt på kunderne.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er en fantastisk ressource og drivkraft bag både store nationale satsninger, såsom Hjerteløberordningen og livreddertårnene. Lige så vigtig er de mange mindre projekter, som hvert år bidrager til at skabe tryghed, glæde og fællesskab rundt omkring i landet. Jeg vil gerne bidrage til, at mange flere får øjnene op for TrygFondens midler, så de kan komme en endnu større kreds til gavn.

Andre kandidater

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

63 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

59 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

57 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

40 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

68 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

46 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

23 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

36 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

56 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

60 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

45 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

60 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

62 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

42 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

38 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

47 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

34 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

59 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

63 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

53 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

45 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

67 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

28 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

36 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

79 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

42 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

40 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

43 år