Søg støtte

Søg

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger, 35 år

Der skal være en god balance mellem bonusudbetaling til medlemmerne, støtte til såvel lokale som nationale tryghedsfremmende projekter.

Jeg hedder Simon, er født og opvokset i Aarhus. Til dagligt arbejder jeg som intern sælger i VVS-branchen. Tidligere har jeg haft andre tillidshverv og håber nu med din stemme at kunne få lov at engagere mig i TryghedsGruppens arbejde og udvikling.

Jeg ønsker at gøre mit bedste for at varetage medlemmernes interesse på en ansvarlig og fremtidssikret måde.
Det betyder en fortsat fornuftig forvaltning af TryghedsGruppens formue.
Der skal være en god balance mellem bonusudbetaling til medlemmerne, støtte til såvel lokale som nationale tryghedsfremmende projekter samt forskning.
At TryghedsGruppen arbejder i en retning, hvor vores ambition - at yde et mærkbart bidrag til, at Danmark bliver mere trygt - altid er fokus.

De fleste kender nok hjerteløberordningen og kan genkende de karakteristiske livreddertårne i TrygFondens Kystlivredning, som hvert år redder liv. De projekter skal fortsætte og udbygges.
Men TryghedsGruppen støtter også fx indbrudsforbyggende initiativer, sorggrupper for folk der har mistet, skaber fællesskaber og oplevelse for både unge og gamle.
I disse år ser vi en negativ udvikling blandt børn og unges trivsel og mentale sundhed. Det er en udvikling, vi skal forsøge at vende, for vi har brug for de unge mennesker i fremtiden!
Så særligt projekter, der gavner børn og unges trivsel, mener jeg, skal prioriteres højt!

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

I kraft af dit medlemskab af TryghedsGruppen er du med til at redde liv, øge tryghed og trivsel i Danmark. Derudover har du mulighed for at påvirke retningen for en af landets største medlemsejede organisationer. Jeg mener, det er vigtigt, at medlemsdemokratiet fastholdes!

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Både TryghedsGruppen og Tryg deler samme ambitioner om øget tryghed i danskernes hverdag. TryghedsGruppen nyder som langsigtet medejer af Tryg godt af selskabets solide udvikling - det er til gavn for alle medlemmer! Derfor mener jeg, TryghedsGruppen skal fastholde sin position som majoritetsaktionær i Tryg.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden udfører et stort og vigtigt arbejde i Danmark ved at understøtte både små og store tryghedsfremmende projekter. Det skal TrygFonden fortsætte med - på en afbalanceret måde mellem både lokale og nationale projekter.

Sammensætningen af repræsentantskabet

Repræsentantskabet er en vigtig del af medlemsdemokratiet. Det skal sikre, at de ca. 1,4 millioner medlemmers interesse varetages på bedste vis. Samt at TryghedsGrupppens udvikling går i en retning, der er i tråd med ambitionerne om, at medlemmerne føler sig som en del af et værdiskabende fællesskab, som bidrager mærkbart til et mere trygt Danmark. Derfor er det vigtigt med et bredt funderet repræsentantskab

Andre kandidater

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

58 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år