Søg støtte

Søg

Søren Nielsen

Underviser, 43 år

Underviser af hjertet og nørd af natur, der brænder for unges trivsel i en tid med øget angst, og som også ønsker fokus på trygheden online.

Gennem mine indtil videre 20 år som underviser har jeg arbejdet med unge med alle mulige slags forudsætninger og udfordringer. Særligt gennem de senere år har jeg dog oplevet, at det i højere og højere grad kan gøre ondt at være ung. En stigning i stress og angst og et øget pres rammer de unge hårdt - især de unge, der i forvejen er udsatte. Derfor er det også netop unges trivsel, jeg særligt vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt ind.

Det sidste år har jeg arbejdet udelukkende med unge med forskellige diagnoser; lige fra angst til skizofreni og med særligt fokus på autismespektrumforstyrrelser. Dem har jeg undervist i IT med det mål at blive en del af arbejdsmarkedet, så de kan opnå en normalitet i deres liv. Før det har jeg undervist lidt ældre elever på hovedforløbet på erhvervsuddannelserne, de unge på grundforløbet på erhvervsuddannelserne og før det også børn i folkeskolealderen på en ungdomsskole. Ved siden af dette har jeg også lavet frivilligt arbejde for bl.a. gymnastikforeninger og f.eks. været nattevagt til gymnastikstævner. De unge har altså fyldt meget i mit liv - lige siden jeg selv var ung.

Uddannelsesmæssigt har jeg en kandidatgrad i jura med et enkelt fag i regnskab, en handelseksamen og en erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Mine IT-kundskaber stammer fra et liv som nørd, der også i en kort periode førte til en stilling i en IT-taskforce ved Aarhus Kommune.

Min fritid bruger jeg bl.a. med min hund Leia og på masser af oplevelser ude i naturen – om det er GPS-skattejagt (også kaldet geocaching), ture på søer og åer på mit SUP-board eller cykelture på nedlagte jernbaner.

Som den nørd jeg er, bruger jeg også meget tid på forskellige teknik-relaterede emner. Derfor er tryghed online også et af de fokuspunkter, jeg er meget passioneret omkring.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jo flere medlemmer, jo større indflydelse og jo flere aktiviteter kan TryghedsGruppen være del af. Det er samtidig vigtigt, at medlemmerne er bevidste om de aktiviteter, som de gennem deres medlemskab støtter. Pt. opnås det bl.a. via de reklamer, der køres, men mere lokale aktiviteter kunne øges. Medlemsbonus er også med til at gøre opmærksom på medlemskabet, men bør ikke være et motivationspunkt, da det reelt set er forsikringspræmier, der tilbagebetales, efter der er betalt skat heraf.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet af Tryg ser jeg som en fordel for både gruppen og forsikringsselskabet. Selskabet er sikret en stærk ejer, hvis der skulle opstå behov for yderligere kapital, og gruppen er sikret en løbende indtægt i form af afkast. Samtidig sikrer ejerskabet, at Tryg kan holde fokus på deres ambition frem for alene at maksimere udbyttet, som andre ejere kunne ønske. Det bør være et mål for TrygFonden at opretholde en så stor ejerandel som muligt og hurtigst muligt igen at komme over 50%.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden gør et glimrende arbejde for den generelle tryghedsfølelse i Danmark, og jeg vil tro, at alle danskere kender de stribede livreddertårne og hjerteløberne. I forbindelse med mit kandidatur har jeg virkelig fået øjnene op for, hvor mange andre aktiviteter TrygFonden støtter, og det synes jeg sagtens, man kunne sætte endnu mere fokus på i forhold til den offentlige bevidsthed.

Børn og unges trivsel

Det øgede pres og stadig højere forventninger, som børn og unge i dag oplever, kombineret med flere og flere muligheder (der kun gør det sværere at navigere) giver ondt i ungdommen – særligt blandt dem, der i forvejen har det svært, og angst, stress og diagnoser i øvrigt er stigende. Tryghedsskabende aktiviteter, der understøtter, at det er okay bare at være barn eller ung, og at hver en beslutning ikke er afgørende for din fremtid, er et oplagt emne for nogle af TrygFondens aktiviteter.

Tryghedsskabende aktiviteter

Danmark er generelt et trygt sted at leve, men kun så længe vi selv gør det til det. TrygFonden har i mange år støttet op med røgalarmer, livreddertårne, redningskranse og hjerteløbere. Aktiviteter, der naturligvis skal fortsætte. Et sted, hvor trygheden dog stadig bliver mere trykket, er online. Historier om svindel, identitetstyveri, mobning og hacking gør dele af befolkningen mere utrygge i deres online færden. Det er et oplagt område for TryghedsGruppen at sætte yderligere ind overfor.

Sammensætningen af repræsentantskabet

Jeg mener, at det er vigtigt, at repræsentantskab og bestyrelse i organisationer, der spænder så vidt i medlemmer, også er en reel afspejling heraf. I mange organisationers repræsentantskab kan der ofte opstå en overvægt af ledere, direktører og lignende. Det kan klart have sine fordele, at repræsentantskabet indeholder personer med kendskab til regnskab og lignende, men det er i mine øjne mindst lige så vigtigt at have en bred repræsentation af alle samfundets lag i repræsentantskabet.

Mere medlemsbonus

Mere medlemsbonus bør ikke være et mål i sig selv, da det blot er forsikringspræmier, der tilbagebetales efter skat. I så fald bør forsikringspræmierne hellere nedsættes, så det kunne tiltrække yderligere medlemmer – omend sådanne beslutninger ligger i Tryg og dermed uden for armslængde fra TryghedsGruppens indflydelse.

Andre kandidater

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

69 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år