Søg støtte

Søg

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker, 61 år

Viden, tryghed og forebyggelse til alle samt de bedste medlemsvilkår, skabes gennem et transparent, demokratisk, veldrevet Tryg.

Jeg er børnelæge og forsker og arbejder hver dag sammen med mine kollegaer for at give de mindste og allermest syge børn den bedste start på livet.

Jeg har set, at et godt 'hold' med god ledelse og høj grad af diversitet, god kommunikation og transparente planer kan gøre en stor forskel for den enkelte patient; men også for mange samfundsborgere gennem forebyggende tiltag.

I TryghedsGruppens repræsentantskab vil jeg derfor arbejde for en åben dialog med flest mulige perspektiver i spil og en dygtig, lydhør og transparent ledelse. TryghedsGruppens repræsentantskab har også muligheden for vedvarende at understøtte Tryg som et kundevenligt, veldrevet selskab til glæde for medlemmerne, som med baggrund i dette fortsat regelmæssigt kan få en bonus i hånden.

TrygFonden skal også blive ved at være en væsentlig medspiller i det danske samfund. Herunder skal TrygFonden muliggøre etablering af ny viden om behandlinger, sundhedsfremmende og forebyggende tiltag; men også iværksætte konkrete underbyggede forebyggelsestiltag helt tæt på borgerne til gavn for de fleste eller dem med de største behov. Så, mest mulig viden, sundhed og tryghed for pengene.

Jeg vil såedes bidrage til, at vinden fortsat blæser stærkt i de fem værdiflag, som TryghedsGruppen allerede har hejst: et tryggere samfund, styrkede medlemsrelationer, robust indtjening, et solidt forsikringsselskab og en stærk sammenhængskraft mellem disse.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemmerne af TryghedsGruppen er repræsentantskabets forudsætning; medlemmerne vælger deres talerør - og det er derfor vigtig, at der er mulighed for dialog mellem medlemmer og repræsentantskab. Det bliver samtidigt vigtigt, at ledelsen af TryghedsGruppen er velorganiseret, demokratisk, økonomisk, orienteret mod bæredygtighed, sociale hensyn, diversitet og gennemsigtig.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Kunderne skal have direkte ejerskab til Tryg Forsikring gennem medlemsarbejde og gennemsigtighed, som blandt andet formidles via repræsentantskabet. Det ultimative mål er oplagt verdens bedste forsikringsselskab med den bedste økonomi, bæredygtige tiltag og TryghedsGruppen som ejer på den lange bane.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Jeg ser TrygFonden som en væsentlig aktør i danskernes tryghed med en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. TrygFonden er med sine donationer også med til at skabe den viden, som behandling eller forebyggelse kan baseres på. TrygFondens initiativer har mulighed for at ramme der, hvor behovet er størst, eller hvor flest får glæde af dem. Donationerne skal prioriteres således, at aktiviteterne skaber mest viden, sundhed og tryghed for flest mennesker eller mennesker med det største behov.

Andre kandidater

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år