Søg støtte

Søg

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune, 58 år

Naturelsker. Borgmester. TrygFonden skal bl.a. have fokus på udsatte børn og unge, det gode ældreliv, sikkerheden og trygheden i Danmark.

Tidligere faglærer på teknisk skole, medlem af Folketinget fra 2001 - 2015 og har en Master i offentlig administration (2017). Mange år i lokal– og landspolitik. Det giver erfaring, ballast – og et vidtforgrenet kontaktnet og kendskab til såvel frivillige, som private og offentlige institutioner og virksomheder.
Gift med Anne Marie og sammen har vi tre dejlige børn, i alderen 19 - 28 år. Kirstine, Johanne og Rasmus. Den ældste har gjort mig til morfar – en titel som jeg er meget stolt af.
Dagligdagen, også med borgmesterjobbet - giver en helt grundlæggende forståelse for de daglige udfordringer for den enkelte familie og foreningslivet med arbejde, skole, fritid, sundhed og transport.
I min fritid bruger jeg for lidt tid på haven – elsker at fiske og synes at naturoplevelser, venners og familiens lag, avislæsning og gode bøger er topmålet af en god weekend.
Jeg vil arbejde for:

• At styrke medlemsdemokratiet i TrygFonden, herunder sikre medlemsbonus og aktiviteter, der kan sikre trygheden i hverdagen for medlemmerne.
• At TryghedsGruppen har et aktivt ejerskab af Tryg, der sikrer stabile beløb til TrygFonden samt Tryg på danske hænder.
• At trygheden og tilliden, som er grundpiller i vores fællesskab og velfærdssamfund, er sigtepunkter i de almennyttige aktiviteter. Almennyttige aktiviteter der bl.a. skal have fokus på udsatte børn og unge, borgere på kanten, det gode ældreliv og sammenhængskraften, tilliden, sikkerheden og trygheden i Danmark.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemmerne er helt afgørende for TrygFonden og fondens aktiviteter. Derfor skal medlemsbonussen sikres, og der skal være aktiviteter, der bidrager til medlemmernes tryghed, uanset om det er indbrudssikring, aktiviteter ved vandet, det digitale, øvrig sikkerhed mm.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Et helt afgørende aktivt ejerskab for trygheden, tilliden og de almennyttige aktiviteter. Medlemsdemokratiet i TrygFonden styrkes, herunder sikres medlemsbonus og trygheden i hverdagen for medlemmerne. Fokus på kunderne og dansk ejerskab.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er en markant og førende dansk almennyttig aktør, som spiller en afgørende rolle for sikkerheden, sundheden og trygheden i Danmark. TrygFondens fokusområder er vigtige, og det brede sigte er en styrke med de markante uddelinger fra fonden. TrygFonden skal fastholde og styrke sin stærke almennyttige profil, med særligt øje for vores udsatte og sårbare grupper.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Der er ikke en ekstra klode til rådighed. Derfor har vi også en både etisk og moralsk forpligtelse til at foretage bæredygtige investeringer og lave klimavenlige projekter. Der skal også være muligheder for kommende generationer. FN´s 17 verdensmål skal være en rettesnor, da der både er tale om miljømæssig bæredygtighed, men også økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt, kønsmæssigt mm.

Børn og unges trivsel

Alt for mange børn og unge mistrives. Desværre er tallet stigende i Region Midtjylland. Det skal derfor være et væsentligt fokusområde for TrygFonden at bidrage til såvel yderligere nødvendig forskning som konkrete initiativer, der kan sikre flere børn og unge en god tilværelse. En tilværelse, hvor mistrivsel ikke er dagligdagen.

Hjerteløbere

Hjerteløberne er et fremragende eksempel på, hvad TrygFonden og danskerne står for og kan i fællesskab. Tillid, hjælpsomhed og en fantastisk styrke i civilsamfundet. Hjerteløberne har reddet mange liv, reddet mange familier fra en tragedie og skal derfor have en central plads i TrygFondens strategi.

Andre kandidater

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år