Søg støtte

Søg

Vibs Harkjær Møller

Designer, 42 år

Med TrygFonden kan vi gøre noget for hinanden. Jeg prioriterer projektstøtten - den har betydning for manges tryghed og dermed trivsel

Jeg er passioneret omkring den grønne omstilling. De sidste otte år har jeg arbejdet med iværksætteri og bæredygtighed. Jeg designer produkter og koncepter. Som repræsentant kan jeg bidrage med idérigdom, nytænkning, udvikling og trække på mine erfaringer med at skabe en bæredygtig fremtid. En fremtid med sundhed og trivsel for alle. TrygFonden kan her bidrage til flere former for tryghed for flere målgrupper. Sådanne tryghedsskabende projekter vil jeg gerne være med til at forme og støtte - nationalt og i vores region.

Jeg prioriterer projektstøtten som en vigtig del af TryghedsGruppens arbejde.

Jeg er mor til tre. Jeg bor i landsbyen Fruering mellem Skanderborg og Solbjerg sammen med pigerne og min mand, Alex. Jeg elsker at gå i haven. Jeg interesserer mig for fællesskaber og laver frivilligt arbejde under vores landsbys borgerforening. Jeg har lige overstået et kræftbehandlingsforløb.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemskabet af TryghedsGruppen er som en andelsforening, noget vi er fælles om - vi er forsikrede sammen, og derfor deles vi også om overskuddet. Derfor er det vigtigt at bevare medlemsbonus, men ligeledes er det vigtigt, at vi økonomisk kan støtte tryghedsskabende projekter, og på den måde være stolte af at have valgt et forsikringsselskab, der tager et samfundsmæssigt ansvar.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Forsikringskunderne er i fællesskab den største aktionær i Tryg, på den måde varetages dine og mine interesser bedst. Kombinationen af det langsigtede ejerskab, strategien om at være det bedste forsikringsselskab og TrygFondens projektstøtte danner grundlag for at bringe både forretningen og samfundet i en bæredygtig retning, der skaber værdi for mennesker.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFondens mission er vigtig for at skabe tryghed og trivsel i hverdagen lige nu, men også for at skabe rammer om en tryg fremtid med trivsel for alle. Som ny repræsentant vil jeg være med til at forme og støtte tryghedsskabende projekter her i vores region; ikke kun på kort, men også på lang sigt.

Hjerteløbere

En genial ordning. TryghedsGruppen bør fortsat sikre eksistensen af hjerteløberordningen.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

TryghedsGruppen skal være et fremsynet, bæredygtigt foretagende, investere bæredygtigt og støtte bæredygtige projekter for at nå verdensmålene og EU Green Deal. Jeg vil fremhæve projekter, der skaber tryghed gennem en klimavenlig vinkel. Finder vi f.eks. tryghed i naturen, så passer vi også bedre på den.

Sammensætningen af repræsentantskabet

Det er vigtigt, at repræsentantskabet afspejler den samme mangfoldighed, som der er iblandt medlemmerne.

Andre kandidater

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Claus Wistoft

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester

64 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år