Søg støtte

Søg

Dialog om unges trivsel baner vej for nye idéer og indsatser

Selvom de fleste unge har det godt, kæmper et stigende antal med dårlig trivsel. Med en ny indsats inviterer TryghedsGruppens regionale råd i Syddanmark unge, fagpersoner og beslutningstagere til dialog om trivsel, så de sammen kan pege på behov og muligheder for bedre trivsel i Syddanmark. Deres stemme danner udgangspunkt for den videre indsats.

Læs mere og søg om støtte

For mange børn og unge kæmper med mistrivsel – i Danmark og i Region Syddanmark. På landsplan har hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand dårligt mentalt helbred. Det har TryghedsGruppens medlemmer i Region Syddanmark besluttet sig for at gøre noget ved.

I 2020 stemte over 23.000 medlemmer om, hvad det regionale råd i Syddanmark skulle have ekstra fokus på i de kommende år. Valget faldt på børn og unges mistrivsel.

Derfor har vi i år sat gang i en ny form for indsats, der fokuserer på unges mentale trivsel. En indsats, der taler med de unge i stedet for at tale til dem. En indsats, der giver dem en stemme i, hvordan vi skal håndtere udfordringen.

Input fra de unge: Skal mental trivsel på skoleskemaet?

TrygFonden inviterede i juni 2023 til trivselsværksteder i hhv. Haderslev og Svendborg, hvor unge fra regionen kunne være med til at forme indsatsen mod børn og unges mistrivsel i Syddanmark. Og de unge havde masser af gode forslag. Skal mental trivsel fx på skoleskemaet, så eleverne kan øve at tale om de ting, der er svære?

Særpulje til bedre mental trivsel hos børn og unge i Syddanmark

Med udgangspunkt i viden og erfaringer fra trivselsværkstederne har vi åbnet en særpulje på 3 mio. kr., der kan søges af aktører i Region Syddanmark, som arbejder med børn og unges mentale trivsel.

Har du et projekt, der kan skabe bedre mental trivsel for børn og unge i Syddanmark?

Sådan foregår indsatsen i Syddanmark

 1. Trivselsværksteder

  TrygFonden afholdt i juni 2023 to trivselsværksteder i hhv. Haderslev og Svendborg, hvor mere end 200 unge delte deres oplevelser med mistrivsel og perspektiver på, hvordan TrygFonden bedst muligt kan bidrage til at styrke trivslen i Region Syddanmark.
 2. Dialogmøde

  Vi inviterede beslutningstagere og organisationer fra Region Syddanmark til at arbejde videre med indsigterne fra trivselsværkstederne. Formålet var at formidle de unges perspektiv til omverdenen og samtidig få hjælp til at formulere en vedkommende særpulje, der inddrager de unge for start til slut.
 3. Særpulje: Tættere på trivsel i et ungeperspektiv

  Særpuljen kan søges fra 1. august og lægger særlig vægt på trivselsfremmende indsatser, som skabes i et ligeværdigt samspil med de unge, som indsatserne henvender sig til.
 4. Webinar: Har du spørgsmål til særpuljen?

  Fredag den 8. september kl. 13-13:30 kan du komme til digitalt informationsmøde med fokus på særpuljen. Her kan du høre mere om puljen, få indblik i ansøgningsprocessen og stille spørgsmål.
 5. Ansøgningsfrist

  Frist for ansøgninger til særpuljen er 1. oktober 2023. Ansøgere til særpuljen kan forvente svar medio december. For at sikre unges stemme i hele indsatsen, vil et panel af unge hjælpe med at vurdere puljens ansøgninger.