Søg støtte

Søg

Niels Nordgaard

Gårdejer

Repræsentant i Sjælland

Bor i Holbæk Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Borgernær tryghed er vigtigt – i hele landet og for alle aldre. Akuthelikoptere, Hjertestartere og Kystlivreddere skal sikre, at alle med behov kan få hurtig hjælp. Jeg ønsker, at TrygFonden udvikler flere aktiviteter i stil med Hjerteløberne, så trygheden kommer helt tæt på borgerne i hverdagen – uanset om de bor i byen eller på landet.
 

Som kundeejet forening og hovedejer af Tryg og Alka skal vi løfte vores samfundsansvar, når der træffes beslutninger i repræsentantskabet.

 

Niels Nordgaard

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Forebyggende arbejde i bred forstand er en af mine helt store mærkesager. Fx er der stadig alt for mange, der kommer til skade i trafikken. Jeg vil arbejde for større oplysning om og kendskab til god færdselskultur på tværs af alle aldersgrupper – det er sådan, vi kan redde liv og sikre tryghed for vores børn og for alle os andre i trafikken.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Tryghed handler også om sund økonomi og god ledelse – begge dele hænger nøje sammen. TryghedsGruppen skal aktivt varetage sit ejerskab af forsikringsselskaberne og sikre, at de udvikler sig til gavn for kunderne. Samtidigt skal vi have en økonomi, der muliggør medlemsbonus og støtte til endnu flere projekter, som fremmer tryghed i hverdagen.
 

CV

  • Erfaring fra ledende stillinger i Nordic Sugar og økonomisk indsigt som cand.polit. Sideløbende leder af Daniscos almennyttige Fond gennem 10 år.
  • Medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit og dermed også erfaring fra en tilsvarende medlemsstyret forening, der er hovedejer af en stor finansiel koncern.