Søg støtte

Søg

Migranter og psykisk sygdom


Donation

Forskningsprojekt

112's identifikation af hjertestop og overlevelse

Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden

Hvert år får cirka 3.500 danskere hjertestop uden for hospital - cirka 1 ud af 10 overlever. I Seattle, der anses som førende i verden, overlever 2 ud af 10. Den almindelige borgers indsats, inden ambulancen ankommer, er helt afgørende for, om personen, der får hjertestop, overlever. En bedre mobilisering af vidner til et hjertestop - såkaldte bystandere - er igen afhængig af, at 112-personalet hurtigt erkender, at der er tale om hjertestop, og får igangsat hjertelungeredning og brug af hjertestarter. Ved at gennemlytte alle 112-opkald omkring hjertestop modtaget i ét år i Region Hovedstaden skal dette projekt identificere faktorer, der kan øge erkendelsen af hjertestop og derved patientens chance for overlevelse. Formålet er at optimere 1-1-2-personalets tidlige erkendelse af hjertestop og dermed øge chancen for overlevelse. Projektet sker i et samarbejde mellem Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden og professor Mickey Eisenberg fra King County EMS i Seattle. Projektet ventes desuden at blive sammenkoblet med to igangværende projekter, der også har fået støtte af TrygFonden, og som omfatter en gennemgang af den internationale forskning inden for erkendelse af hjertestop og en undersøgelse af effekten af sundhedsfaglig kompetence på 1-1-2 i Danmark.

Tildelt støtte

932.765 kr.

2015

Modtager

Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Akut hjælp