Søg støtte

Søg

Øget sikkerhed for søspejdere


Donation

Projekt

2030 BIBLIOTEKER

Danmarks Biblioteksforening

Donationen går til et projekt, der vil skabe en certificering af bibliotekerne, således at de kan skabe nye, lokale borgerfællesskaber omkring bæredygtighed for at modvirke afmagt og utryghed i relation til klimakrisen. Gennem de senere år er befolkningens bekymring for klimaets udvikling vokset markant. Danmarks Biblioteksforening ønsker derfor at gennemføre et udviklingsprojekt og certificere de biblioteker, der arbejder med borgerinddragelse i verdensmålene, så der landet over etableres borgerfællesskaber, hvor borgere debatterer bæredygtighed og klima og omsætter klimautryghed til konstruktiv handling, fx i form af reparations- og genbrugscafeer eller kompost- og sorteringskurser og meget andet. Projektet gennemføres i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker og udvalgte biblioteker, hvor certificeringen udføres af CHORA 2030, der er en non-profit fond, som beskæftiger sig med FN’s verdensmål og styrkelse af bæredygtighed i Danmark på tværs af sektorer. Ambitionen er at nå ud til 2.000 borgere og teste metoder til at håndtere bekymringen for klimaet gennem forskellige aktiviteter og efterfølgende rulle det ud til alle landets kommuner.

Tildelt støtte

1.217.050 kr.

2021

Modtager

Danmarks Biblioteksforening

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle