Søg støtte

Søg

Synlig Førstehjælp


Donation

Forskningsprojekt

ABeCeDarian: Vidensbaseret vuggestue og dagpleje

Aarhus Universitet (DPU)

Midlerne skal bruges til at undersøge, hvordan et nyt projekt om pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen kan øge børns livschancer. Specifikt vil projektet, der sker i samarbejde med VIVE og TrygFondens Børneforskningscenter, undersøge effekten af den Vygotsky inspirerede tilgang: Abecedarian for nul- til treårige i vuggestue og dagpleje med henblik på at forbedre børnenes sociale, emotionelle trivsel og sproglige udvikling. Projektet kombinerer et vidensbaseret kompetenceløft-initiativ blandt professionelle med et princip om en samlet praksisudvikling, så de voksne i fællesskab skaber forbedret kvalitet i dagtilbuddet, og børnene udvikler sig positivt. Nobelprismodtager James Heckman har påvist en samfundsøkonomisk gevinst ved at investere i en stimulerende barndom til alle børn, og i forbindelse med projektet skal der laves en cost-benefit-analyse af indsatsen, der forventes at give argumenter for at forankre metoden. Desuden skal et ph.d.-studie kaste lys over, hvad der sker i implementering af indsatsen. 90 pct. af danske et- til treårige er i dagtilbud.

Tildelt støtte

6.500.000 kr.

2018

Modtager

Aarhus Universitet (DPU)

Region

Landsdækkende