Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Forskningsprojekt

Adgang til trombolysevurdering

Rigshospitalet

Donationen går til at undersøge, hvorfor nogle patienter ved mistanke om stroke ikke indstilles til akut trombolysevurdering ved den såkaldte trombolyseneurologiske telefonvisitation. Stroke er den femtehyppigste dødsårsag i Danmark, den hyppigste årsag til erhvervet handicap hos voksne og den næsthyppigste årsag til demens. Trombolyse (IVT) er en akut medicinsk behandling, der opløser blodpropper og bruges, når der er tale om en blodprop, der forårsager stroke. For at sikre, at IVT-egnede patienter kommer til behandlingsstedet hurtigst muligt, er der etableret en såkaldt national triagering til at visitere patienten til den rigtige behandling. Et pilotprojekt har dog vist nogle gråzoner i systemet, og derfor vil forskerne undersøge, hvordan man kan optimere behandlingen til strokepatienter nationalt og reducere andelen af patienter, der får handicap som følge af stroke.

Tildelt støtte

725.000 kr.

2021

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart