Søg støtte

Søg

Førstehjælp på vandet


Donation

Projekt

Aktiv fritid til udsatte børn

Broen Tønder

Udsatte børn lever ofte et isoleret liv, da der ikke er overskud i familien til at sørge for, at barnet har en aktiv fritid eller kommer i kontakt med andre børn efter skoletid. BROEN Tønder har de seneste fem år arrangeret sommerlejr for udsatte børn og unge for at give dem oplevelser sammen med andre børn og unge og sammen med deres familie i trygge omgivelser. Det skal give børnene mod på at deltage i en fritidsaktivitet. Med donationen kan 35 børn, unge og forældre komme på et ophold på Agerskov Ungdomsskole med sportsaktiviteter, leg og en udflugt. Efter opholdet hjælper BROEN Tønder de børn og unge, der ønsker det, med at blive tilmeldt en fritidsaktivitet. Målet er at give familierne en oplevelse sammen og få børnene inkluderet i fællesskaber, som fortsætter, når de vender tilbage til hverdagen.

Tildelt støtte

45.000 kr.

2022

Modtager

Broen Tønder

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start