Søg støtte

Søg

Aktive og glade seniorer


Donation

Projekt

Aktive og glade seniorer

Aktive Seniorer

Aktive Seniorer blev stiftet i 2007 med det formål at øge livsglæden og undgå ensomhed og inaktivitet blandt seniorer i København. Gennem tilbud om sociale og kulturelle arrangementer ønsker foreningen at skabe et rummeligt fællesskab med plads til alle. Denne donation går til at fortsætte en række aktiviteter, der skal tiltrække og fastholde seniorerne i fællesskabet. Det gælder bl.a. det ugentlige frokostmøde med foredrag, musik, sang og livsfortællinger samt gåture af forskellige distancer og hastigheder. Dertil kommer netværksgrupper med hver 6-7 seniorer, der samles i egne hjem til samtaler om livet og hjælp til praktiske ting. Besøgsvennerne er et netværk for ældre, hvor Aktive Seniorer besøger andre seniorer, og så afvikles der aktiviteter på tværs af generationer, hvor seniorer besøger tilbud for børn og unge og omvendt, så der bygges bro, og man får kendskab til hinandens liv. Endelig afholdes to årlige udflugter foruden specielle arrangementer som julefest, påskearrangement og kulturelle aktiviteter.

Tildelt støtte

518.400 kr.

2019

Modtager

Aktive Seniorer

Region

Hovedstaden

Delmål

Et godt liv som pårørende