Søg støtte

Søg

Let adgang til pålidelig depressions-overvågning


Donation

Projekt

Aktiviteter for sindslidende

Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal.

Sindslidende er en særlig udsat gruppe i samfundet, der kan have svært ved at deltage i "almindelige" aktiviteter. SINDs landsforeninger arbejder lokalt for, at deres medlemmer kan klare hverdagen og bliver i stand til at deltage i meningsgivende aktiviteter. Donationen fra TrygFonden skal gå til afholdelse af sociale arrangementer for sindslidende og deres pårørende. Det langsigtede formål med aktiviteterne er, at afstigmatisere psykiske lidelser og øge medlemmernes sociale netværk.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2015

Modtager

Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal.

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Mental sundhed