Søg støtte

Søg

Vand & vejr på taget


Donation

Projekt

Aktiviteter for sindslidende

SIND

Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal Kommune kæmper mod udstødelse og stigmatisering af deres 91 medlemmer, som primært er sindslidende, og deres pårørende. Sindslidende har ofte en udsat position i samfundet og et begrænset socialt netværk. Gennem aktiviteterne i SIND får de sindslidende et netværk bestående af personer med samme problematikker, som bidrager positivt til deres recovery-proces. Donationen skal gå til afholdelse af arrangementer i 2019, som vil være kulturelle udflugter eller foredrag, hvor de sindslidende bl.a. kan få viden om psykiske lidelser og værktøjer til at håndtere dem.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2018

Modtager

SIND

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle