Søg støtte

Søg

Oplevelsesdage på Øresund


Donation

Projekt

Akut hjælp til børnefamilier

Kirkens Korshær

Donationen går til at sikre den fortsatte hjælp og støtte til udsatte og sårbare børnefamilier i Kirkens Korshærs Børnefamilie-støttende arbejde. Corona har særligt udfordret de socialt udsatte og fattige børnefamilier, som har det endnu sværere, når resten af samfundet er i krise. Familierne kæmper med ensomhed, fattigdom, psykisk og fysisk sygdom, misbrug og manglende eller meget spinkelt socialt netværk. Børnene er præget af dårlig trivsel og manglende tilhørsforhold til fællesskaber og venner, og de lever med utryghed i forhold til forældrenes livssituation. Med donationen kan tilbuddene om bl.a. omsorgssamtaler med børn og forældre, rådgivning om praktiske og mentale udfordringer, aktiviteter for børnene samt udlevering af madvarer og andre fornødenheder til familien fortsætte.

Tildelt støtte

380.000 kr.

2021

Modtager

Kirkens Korshær

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start