Søg støtte

Søg

Moving hands, moving minds


Donation

Projekt

Akut hjælp til sårbare borgere

Præhospitalet, Region Midtjylland

Denne donation skal gå til et pilotprojekt, der har til formål at sikre socialt udsatte og sårbare borgere bedre hjælp i det akutte præhospitale sundhedsvæsen. Præhospitalet tager sig af patienterne fra tiden, hvor der er ringet 1-1-2, til de er færdigbehandlede på stedet eller ankommet til et hospital. Det estimeres, at 5 pct. af de daglige opkald i Region Midtjylland, svarende til 10 til 15 personer, kommer fra sårbare borgere med sociale og psykiske problemer. Denne gruppe bliver ofte tabt i systemet og får ikke den hjælp, de har brug for. Med denne donation vil Præhospitalet ansætte socialfaglige medarbejdere, som kan imødekomme disse personer, når de ringer 1-1-2, og sørge for, at de får den rette behandling. Målet med projektet på sigt er, at vejledningen til sårbare, socialt udsatte borgere i det akutte sundhedsvæsen bliver mere målrettet og mindre tidskrævende.

Tildelt støtte

2.076.000 kr.

2017

Modtager

Præhospitalet, Region Midtjylland

Region

Midtjylland

Delmål

Hjertestart