Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Akut Pårørenderådgivning

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Hver tredje dansker er pårørende til en psykisk sårbar person. Rollen som pårørende er forbundet med en række udfordringer, som den pårørende skal lære at tackle. Der er på nuværende tidspunkt intet akut tilbud for pårørende, hvor de hurtigt kan komme og få den støtte, de har brug for. Psykologisk Rådgivning – SIND har over 20 års erfaring med at tilbyde samtale- og gruppeforløb. SIND ønsker med denne donation at tilbyde akut støtte og rådgivning til voksne pårørende til psykisk sårbare personer. Den akutte rådgivning vil være åben tre timer om ugen, hvor pårørende kan henvende sig akut og få en til tre målrettede samtaler. Det er også muligt for pårørende at få telefonisk rådgivning i samme tidsrum. Målet er først og fremmest, at rådgivningssamtalerne skal være med til at forebygge og afhjælpe belastningsreaktioner og psykiske følgevirkninger hos pårørende. På sigt er håbet desuden at fremme mental trivsel og åbenhed hos pårørende samt mindske tabuisering og psykisk sårbarhed.

Tildelt støtte

777.180 kr.

2017

Modtager

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår