Søg støtte

Søg

Trivselsgrupper for børn/unge


Donation

Projekt

Akut vejrtrækningsbesvær skala

Aalborg Universitet

Data for Region Nordjylland viser, at vejrtrækningsbesvær er en af de hyppigste årsager til ambulanceudrykning, og at 30-dages dødeligheden blandt patienter med vejrtrækningsbesvær er meget høj og kun overgås af hjertestop. Med det formål at forbedre behandlingen skal dette projekt udvikle og afprøve en skala til vurdering af akut vejrtrækningsbesvær hos patienter under ambulancekørsel. Skalaen vil komme til at minde om den skala, som ambulancefolk allerede bruger til at vurdere smerte, og den designes og implementeres i samarbejde med ambulancetjenesten og Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland. Evaluering af den nye skala vil også omfatte interview med patienter, der har haft akut vejrtrækningsbesvær, for at få indblik i, hvilke metoder og værktøjer der skaber tryghed for dem.

Tildelt støtte

261.179 kr.

2016

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Nordjylland