Søg støtte

Søg

Giv udsatte familier en ferie


Donation

Projekt

Anbragtes plads i fællesskabet

Ungdommens Røde Kors

Psykisk mistrivsel blandt unge, som er anbragt på døgninstitutioner, er alarmerende højt. Tæt på halvdelen af de anbragte unge har en psykiatrisk diagnose allerede som 19-årige, og hele 28 pct. af dem har på et tidspunkt i deres liv forsøgt at begå selvmord. Ungdommens Røde Kors har gode erfaringer fra deres caféer på døgninstitutioner, hvor de frivillige skaber et nødvendigt pusterum, og hvor den unge kan føle sig normal og spejle sig i andre ligesindede. Med donationen kan Ungdommens Røde Kors fortsætte to Ungecaféer, åbne fem nye og udvikle og opstarte ca. 30 mentorforløb for unge, der har særlige behov.

Tildelt støtte

1.198.639 kr.

2020

Modtager

Ungdommens Røde Kors

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start