Søg støtte

Søg

Ungdommen og EP-valget


Donation

Projekt

Antibulli Svømning

Mary Fonden

Donationen går til styrkelse af det gode børnefællesskab og forebyggelse af eksklusion og mobning i svømmeklubber. For at fremme en sund klubkultur, hvor der er plads til alle børn, skal trænere og forældre støtte børnene i at være gode holdkammerater til træning og ved konkurrencer. Som led i projekt antibulli-svømning vil klubberne få adgang til øvelser i og udenfor bassinet, forældreaktiviteter samt viden om mobning. Projektet udvikles i fem pilotklubber og udbredes senere til 50 svømmeklubber over hele landet. Sideløbende med Antibulli Svømning vil en generisk model blive udviklet, så andre forbund kan udvikle Antibulli til deres sportsgren.

Tildelt støtte

1.295.000 kr.

2018

Modtager

Mary Fonden

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start