Søg støtte

Søg

Indkøb af CPR Training Sim.


Donation

Forskningsprojekt

Astma og fysisk aktivitet

Bispebjeg Hospital

Donationen går til at undersøge effekten af fysisk aktivitet på astma. Ved at udsætte ellers utrænede astmatikere for regelmæssig træning, skal det undersøges, om det er muligt at reducere deres forbrug af astmamedicin, mens de bevarer samme kontrol over sygdommen som tidligere. Det vil samtidig blive undersøgt, om indsatsen har positiv effekt på livskvalitet, kondition og en række forhold, der bl.a. modvirker udvikling af andre kroniske sygdomme såsom diabetes. Undersøgelsen vil blive gennemført som et lodtrækningsforsøg med 150 patienter. Projektet foregår i tæt samarbejde med hospitalets afdeling for Fysioterapi, som er en væsentlig spiller, hvis træning i fremtiden skal implementeres som en non-farmakologisk behandling af astma. Til brug for projektet er der allerede udviklet et omfattende måleprogram, så projektet også kan give viden om de mekanismer, der ligger bag den eventuelle effekt af fysisk træning hos astmapatienter.

Tildelt støtte

445.000 kr.

2018

Modtager

Bispebjeg Hospital

Region

Landsdækkende