Søg støtte

Søg

Autismebehandling via forældre


Donation

Projekt

Basketball og medborgerskab

BørneBasketFonden

Midlerne skal bruges til et treårigt projekt, der skal udvikle og afprøve undervisningsmateriale om foreningsliv og lokalt engagement, praktikforløb og lommepengejob til folkeskolens udskoling. BørneBasketFonden er en interesseorganisation, der har til formål at bevæge børn igennem basketball og øge interessen og kendskabet til sporten. BørneBasketFonden fokuserer på at udvikle bevægelsestilbud til børn, der ikke tidligere har været aktive i den organiserede idræt, i tæt samarbejde med kommuner, basketballklubber, skoler og SFO’er. Aktiviteterne har hidtil hovedsageligt omfattet børn i skolernes indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse), men de nye aktiviteter er målrettet de større børn og unge i udskolingen for at klæde dem på til at tage aktivt del i det lokale foreningsliv. Undervisningsmaterialet er målrettet et valgfag om basketball og medborgerskab på 10 folkeskoler i Danmark, så eleverne kan opnå kompetencer, som kan hjælpe dem i deres videre uddannelses- og arbejdsforløb.

Tildelt støtte

1.830.200 kr.

2017

Modtager

BørneBasketFonden

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start