Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus og hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Bedre behandling af lyskebrok

Herlev Hospital

Denne donation går til et projekt, der skal kortlægge, hvad der ifølge patienterne er de vigtigste succeskriterier for en lyskebrokoperation, hvornår operationen kan siges at være vellykket, og hvordan man bedst muligt måler dette. Formålet med projektet er at opnå bedre indsigt i, hvilke knapper der skal drejes på for i fremtiden at kunne forbedre behandlingen for de tusindvis af patienter, der hvert år bliver opereret for lyskebrok.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2020

Modtager

Herlev Hospital

Region

Landsdækkende